Křížová kost a paty jsou místa, kde nejčastěji vznikají dekubity neboli proleženiny

28. listopad 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Lékař a pacient

Proleženiny ohrožují zejména imobilní pacienty a lidi, kteří mají problémy s výživou, ta totiž hraje obrovskou roli v prevenci dekubitů. Dále pacienty s onkologickým nebo hemato-onkologickým onemocněním a také seniory, děti a novorozence.

Proleženiny nebo prosezeniny lidem způsobují velké životní komplikace – ať už jde o bolesti, omezení pohybu, zasahuje je i sociálně.

U člověka, který leží nebo sedí, je potřeba alespoň jednou denně kontrolovat kůži, jestli na ní není nějaké zarudnutí. „Lidé, kteří pečují o ležící nemocné, kteří nemění polohu, by měli na ta místa sáhnout, jestli tam není zatvrdnutí, nebo naopak měkká rozbředlá tkáň,“ zdůrazňuje vrchní sestra II. Interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Lenka Šeflová.

Pokud zarudnutí přejde v hlubší poškození, dochází k většímu zasažení struktur kůže. Je napadená svalovina, tuková tkáň a může hrozit i nekróza. „Nejtěžší stupeň je, když proleženina zasáhne až kost,“ vysvětluje vedoucí oddělení ošetřovatelství Fakultní nemocnice Olomouc Adéla Kolková.

autor: voj
Spustit audio