Lurdskou kapli ve Velkém Újezdě podle legendy postavili za peníze, které v obci ztratili vojáci

29. červen 2022

Mnohé drobné památky mají zajímavé osudy, které se zachovaly v pověstech a legendách. Ty je provázejí prakticky od jejich vzniku. To, co bylo v dávné minulosti považováno za závistivý klep, se později může stát legendou zaznamenanou i v historických publikacích. Jedna taková se vztahuje i k Lurdské kapli ve Velkém Újezdě.

29.06.2022Lurdskou kapli najdeme ji při dnes už slepé Oderské ulici, která se mění v polní cestu. Kdysi to byla přístupová cesta z Velkého Újezdu do místní části Kyjanice. A právě zde, na severním konci obce, stojí stavba představující Lurdskou jeskyni a v ní je ukryta socha Panny Marie. Dílo pochází z roku 1887, kdy jej z popudu rodiny tehdejšího starosty Felixe Kovaříka postavil jeho švagr, přerovský stavitel František Lazar.

Jeskyně v podobě stylizované krápníkové dutiny je téměř5,5 metruširoká a4 metryhluboká. Dřevěná socha Panny Marie, která je umístěna uvnitř, je darem již zmíněného Felixe Kovaříka. Pod nikou je zazděný i základní kámen se jmény donátorů kaple.

Existuje několik pověstí, které stavbu kaple zdůvodňují. Nejzajímavější z nich mluví o náhlém zbohatnutí rodiny díky truhle s penězi, kterou zde ztratili c.a k. vojáci. Ti s ní prý cestovali do Krakova, kde měl být tamnímu vojsku vyplacen žold. Po přenocování v místní hospodě však truhlu na voze špatně uvázali a ta při výjezdu do prudkého kopce spadla. Truhlu plnou peněz pak našel člen rodiny Kovaříků. Nepozorní vojáci byli popraveni a před smrtí nálezce truhly prokleli. Lurdská kaple měla smazat tuto kletbu a truhla prý je dodnes zazděna do jejích základů.

K lurdské jeskyni se na svátek Nanebevzetí Panny Marie vydávalo procesí

Rod Kovaříků byl však velmi zámožný a vlivný odpradávna. Jako pravděpodobnější vysvětlení stavby kaple se tedy jeví to, které uvádí Josef Richter ve své knize. Připomíná poněkud nešťastné zasvěcení tamního kostela sv. Jakubu Většímu. Ten slaví svůj svátek den po sv. Anně, kdy poutníci odcházeli na čtyřdenní pouť do kostela sv. Anny a sv. Jakuba ve Staré Vodě. A tak se ve Velkém Újezdě začala světit pouť na svátek Nanebevzetí Panny Marie. I když byl při této příležitosti v kostele umístěn obraz Panny Marie, bylo potřeba najít místo, kam se vydá tradiční procesí. Stavba větší kaple byla pro obec příliš nákladná, a tak se místní rozhodli pro lurdskou jeskyni se sochou Bohorodičky.

Lurdská jeskyně není příliš známou památkou obce, leží totiž mimo její hlavní centrum. Přesto ale stojí za návštěvu.

autor: kbz
Spustit audio