Náklu patrně dala jméno osada na kůlech, která zde stávala už v pravěku

3. květen 2024

Náklo patří k nejstarším vesnicím na střední Moravě. Patří také k nejstarším farním vsím, kde je doložen kostel. To vše z této pozoruhodné obce dělá místo, kudy kráčely dějiny.

Stroje dnes těží štěrk ze dna někdejšího jezera, které zde bylo ještě v pravěku

Už v pravěku, přibližně v 6. tisíciletí před našim letopočtem, stála na katastru Nákla patrně osada na kůlech, které byly zaraženy do dna tehdejšího jezera, a na nich byla postavena obydlí našich předků. Snad i podle toho dnes nese obec své jméno, jako osada Na kůlech. I v pozdějších obdobích byla krajina kolem Nákla osídlena různými národy, které zdejší kraj kolonizovaly. V tomto směru je zajímavá také legenda o hrobu bájného Attily, náčelníka Hunů. Ten prý je pohřben v místě dnešní Boží muky mezi Náklem a Příkazy. 

Kostel sv. Jiří s unikátní vstupní branou v podobě lurdské jeskyně

Písemná zmínka o obci pochází už z roku 1078, kdy je obec uvedena v zakládací listině kláštera Hradisko, byť její uvedení už v první podobě listiny je v poslední době zpochybňováno a odborníci se shodují, že bylo do opisu listiny vepsáno až o sto let později. Ve 12. století máme zprávy o faře v Nákle, a také o hospodě jménem Kocanda.

Někde pod touto Boží mukou prý spočívá tělo Attily, vůdce Hunů

Ve 14. století v Nákle sídlil vladycký rod s přídomkem z Nákla. V erbu měli dvě ptačí hlavy, snad husí, které se objevují i v novodobém znaku dnešní obce. Nákelští páni sídlili ve tvrzi na místě pravěkého hradiště, kde stával také kostelík. Oním místem je dnešní ostroh kostela sv. Jiří. Část domů za kostelem nesla jméno Rytířova ves, další se pak říkalo Kravařov, snad podle pánů z Kravař, kteří patrně část obce také vlastnili. 

Majitelé obce se často střídali. Nutno však říci, že hlavním držitelem pozemkového majetku v obci a okolí byl vždy klášter Hradisko. Ten také později obec zcela ovládl. V roce 1415 sice Drslav z Nákla přivěsil svou pečeť k podpoře Jana Husa, nutno říci, že i díky vlivu kláštera zůstala obec a zdejší farní správa vždy v katolických rukou. Na druhou stranu je pozoruhodná zpráva, že v roce 1619 obsadil stavovský generál Puchheim klášter za pomoci klášterních poddaných. Vhledem k tomu, že následně opat odejmul nákelským sedlákům právo volně dědit majetek, asi to s tou věrností vrchnosti nebylo tak horké. Na druhou stranu byla obec za třicetileté války výrazně postižena. O to pozoruhodnější je, že krátce po ní vrchnost z Hradiska navýšila místním obyvatelům významně robotní povinnosti. Upravit je po stížnostech nakonec musel až královský tribunál v roce 1681.

Někdejší prelátský letohrádek sloužil později jako honosná fara

V roce 1784 byl klášter Hradisko zrušen a obec připadla náboženskému fondu. Ten mimo jiné rozparceloval zdejší dvorec a vznikla tak osada Jáchymov. Z panského dvora byla zřízena fara a také škola. V roce 1826 koupil zdejší panství hrabě Filip Saint – Genois, ale už v roce 1848 zaniká vrchnostenské zřízení.

Centrum obce na tzv. Okolisku

Z Nákla se stala středně velká obec, díky zemědělství i poměrně bohatá. Ke zdejším památkám patří samozřejmě kostel sv. Jiří, dnes v podobě z roku 1698. V obci najdeme také kapli sv. Floriana v někdejší osadě Jáchymov. Významným domem je zdejší fara, původně tedy letohrádek prelátů z hradišťského kláštera postavená už v letech 1707–13. Zajímavá je i sokolovna z roku 1922 a také množství drobných památek v obci i kolem ní. Kromě toho je Náklo také rekreační oblastí zejména díky zdejším štěrkovnám kam míří i milovníci přírodního koupání.

Spustit audio