Můj život s historií

Miloš Trapl pochází z Hustopečí u Brna (nar. 15. 1. 1935), absolvoval gymnázium v Brně a v Olomouci vystudoval obor čeština – dějepis na tehdejší Vysoké škole pedagogické. Jeho otec – sociolog a historik - Miloslav Trapl byl zakládajícím profesorem Univerzity Palackého.

Už pět desítek let působí na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, v roce 1993 stál u zrodu Centra pro československá exilová studia, je autorem více než pěti set publikací, studií a odborných statí.

Prof. Miloš Trapl se specializuje na politický systém první Československé republiky, politický katolicismus, český a slovenský exil po únoru 1948 a regionální dějiny. V roce 2006 mu byla udělena i Cena města Olomouce v oblasti historie.

V edici Paměť Univerzity Palackého vyšla letos i jeho vzpomínková knížka nazvaná příznačně Můj život s historií.

autor: av
Spustit audio