Na patologii bývá velmi živo. Patologové nejčastěji určují či vyvracejí diagnózy pacientů

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. a prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. v Českém rozhlase Olomouc
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. a prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. v Českém rozhlase Olomouc

Patologické ústavy dnes hlavně zkoumají vzorky tkání živých pacientů. A těch vzorků jim chodí víc než dost.

Z kožního, z urologie, gynekologie a samozřejmě z operačních sálů posílají kolegové patologům k rozboru nejrůznější typy, formy i velikosti vzorků z těla pacienta. Slyšeli jste určitě o biopsii, případně o histologii nebo cytologii. Laboranti a lékaři na patologii pak sofistikovanými, téměř detektivními metodami stanovují, potvrzují či vyvracejí diagnózy – záněty, infekce, onkologické nálezy a mnohé jiné patologické stavy.

Termín: Nejpozději ihned, prosím    

Běžná práce s preparáty si obvykle žádá i určitou dobu přípravy či kultivace, nejčastěji několik dnů. Ne tak ovšem při peroperační diagnostice. Tady jde o situaci, kdy je pacient právě operován, je na sále a patolog zde ve zrychleném režimu, přímo v době operace určuje bioptický vzorek z jeho těla. Výsledky této peroperační diagnostiky rozhodují o dalším průběhu operace a leckdy samozřejmě o osudu pacienta.

Více o moderní patologii se dozvíte od prof. MUDr. Jiřího Ehrmanna, Ph.D. z Fakultní nemocnice Olomouc.