Nové Losiny dnes patří k Jindřichovu, kdysi byly poměrně velkou obcí s právem vařit pivo

18. září 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kostel sv. Isidora
0:00
/
0:00

Nové Losiny patří mezi menší horské vesnice šplhající se svým osídlením z údolí řeky Branné do Přemyslovského sedla podél Novolosinského potoka. Do katastru dnešní obce patří i samoty Labe, Nová Branná a bývalá obec Josefová. Málokdo tuší, že nejvyšším bodem obecního katastru je samotný vrchol Vozky ve výšce 1377 metrů.

Jak už název obce napovídá, patří k novějším osadám, než například Velké Losiny, jejichž jméno nosí. Není vyloučeno, že jej získala díky kolonizaci této lokality někdejšími obyvateli Velkých Losin.

Zdejší hřbitov se zachovanými původními náhrobky

Za vznikem Nových Losin stojí pán tehdejšího hradu Kolštejna Václav ze Zvole. Z jeho rozhodnutí se roku 1561 stal rychtářem nové vsi Michael Reutter a na jeho pozvání se sem přestěhovali první osadníci.

Pozoruhodné je, že Václav ze Zvole obci přiznal právo vařit pivo, mít pilu, pekaře i další řemeslníky. To bývalo vyhrazeno spíše větším vsím a městečkům. Skoro to vypadá, že měl s Novými Losinami velké plány. Obec však zůstala pouze vesnicí, přináležející ke kolštejnskému panství až do konce patrimoniální správy.

Kříž se Srdcem Páně na podstavci ve středu vesnice

Sto let po založení obce zde v 47 domech bydlelo 222 obyvatel. Jejich počet postupně rostl. Vůbec nejvíce obyvatel zde napočítali sčítací komisaři v roce 1900, kdy v obci a jejich místních částech žilo 1191 obyvatel ve 214 domech.

Většina obyvatel se živila zemědělstvím, pastevectvím, prací v lese na kolštejnských i rudských lesních statcích. V Josefové fungovala mezi lety 1732 – 1789 vrchnostenská sklárna. Rozšířeno bylo i zpracování lnu a domácí tkalcovství. V roce 1892 bylo nedaleko vesnice postaveno bělidlo, které fungovalo až do II. světové války. Kromě toho zde fungovaly dva mlýny. Později byla častým zdrojem obživy i jindřichovská papírna.

Kaplička na lukách naproti kostelu

Už od konce 18. století měly Nové Losiny školu. Kromě toho existovala samostatná škola i v Josefové, odkud by to bylo do mateřské obce pro děti příliš daleko. V roce 1900 byla v obci vystavěna nová budova trojtřídní obecné školy s německým vyučovacím jazykem. Německé obyvatelstvo ve vesnici převládalo až do konce II. světové války.

Nové Losiny byly původně přifařeny do Branné. Je však možné, že již při založení obce postavili místní na ostrohu nad potokem a řekou Brannou menší dřevěnou kapličku. Zprávy o ní jsou však dost nejasné.

Kalvárie u kostelní sakristie

V roce 1711 se začala stavět kaple patrona zemědělců sv. Isidora na místě dnešního kostela. Ta dnes tvoří současné kněžiště. Barokní kaple si však na vysvěcení musela počkat až do roku 1722.

V letech 1777 a 1820 se zvětšovala kaple na současný kostel. Nejprve byla přistavěna klasicistní loď a následně i věž. Oltář, vybavení interiéru, a také oltářní obraz, jsou dílem Josefa Rottera. Přestavby kostela si vyžádal stále vyšší počet obyvatel obce. I proto vyhověly církevní orgány žádostem představitelů vesnice a v roce 1784 se Nové Losiny staly novou samostatnou farností.

Kromě kostela najdeme v obci několik dochovaných původních usedlostí, mnohdy citlivě opravených chalupáři. U kostela je cenná kalvárie, v polích mezi Labem a obcí najdeme kapličku sv. Kateřiny a podobnou i na loukách naproti kostelu. Kromě toho jsou po obci rozesety další drobné sakrální památky. U kostelka je též k vidění pomník padlých a v někdejší Josefové jsou vidět stopy někdejších domů a také zbytek svážnice u úzkorozchodné lesní dráhy. V osadě Labe najdeme pak pozoruhodný památný strom, lípu velkolistou s obvodem kmene 480 cm.

autor: kbz
Spustit audio