Oplocany patří k nejstarším vesnicím, kde lidé žili již v době kamenné

15. září 2021

Oplocany patří k nejstarším vesnicím v kraji. V písemných pramenech se totiž obec připomíná již k roku 1131, kdy daroval olomoucký údělný kníže biskupskému kostelu v Olomouci jeden lán půdy v Oplocanech. Archeologické nálezy historii osídlení u řeky Valové posunuje ještě mnohem dál. Nejméně 2500 let před naším letopočtem zde totiž už byla pravěká osada.

Pravěké nálezy podporuje i jméno samotné vesnice Oplocany – vesnice za oplocením, tedy sídlo, které bylo chráněno snad palisádovou hradbou před nájezdníky. Toto jméno se bezesporu vztahuje k nejstarším dějinám obce. Jinak zde totiž, s výjimkou markraběcího dvorce na konci 13. století, nemáme žádné informace o nějakém opevněném sídle. Osadu navíc patrně chránily slatě, které zde nedaleko soutoku Valové a Moravy bývaly v minulosti poměrně běžné.

Socha sv. Floriána z poloviny 18. století

Už na počátku 14. století je vesnice součástí tovačovského panství. Kromě toho jsou zdejší obyvatelé příslušní i k tamní faře a kostelu. Jejich hlavním způsobem obživy bylo zemědělství. Úrodná půda umožňovala poměrně spokojený život, ale přesto počet zdejších obyvatel nijak zásadně nerostl. Nejstarší zmínky z 18. století hovoří o necelých 600 trvale bydlících osob a 53 domech. 

To se změnilo až v roce 1801. Na popud majitele panství hraběte Arnošta z Künburku byla na rozparcelované panské půdě založena v těsném sousedství Oplocan osada Arnoštov, která brzy splynula s obcí. Díky ní má dnes půdorys obce tvar téměř pravého úhlu. Do roku 1910 počet obyvatel vzrostl na více než 800 a počet domů se více než zdvojnásobil. Pak už populační křivka opět klesá.

Někdejší školní budova

Po zrušení poddanství byla ves nejprve součástí kroměřížského okresu, později byla přiřazena k okresu Přerov. Od počátku 19. Století zde existovala škola. V roce 1869 měla škola vlastní budovu, která byla v roce zbořena a nahrazena současnou stavbou.

Na konci 19. století v obci působila menší cihelna, která však zastavila svůj provoz v roce 1908 pro nedostatek vhodných surovin. Přibližně ve stejné době zanikl zdejší mlýn, do nějž se nastěhovala družstevní mlékárna. V této souvislosti je pozoruhodná informace o výrobě tvarůžků v Oplocanech, což bylo trnem v oku olomouckým producentům.

Torzo kříže na křižovatce mezi Oplocany a Arnoštovem

Po válce byla většina zdejších statků združstevněna a lidé hledali práci zejména v okolí. I proto vesnice v roce 1976 ztratila samostatnost a stala se součástí Tovačova. Osamostatnila se až po roce 1990.

Přestože je obec docela úhledná, památek zde moc není. Asi nejvýznamnější je barokní socha sv. Floriana z poloviny 18. století, jejímž autorem je známý sochař Bohumír Fritsch. Kromě ní stojí ve vesnici zvonice, a také malá kaplička v Arnoštově. Najdeme zde i několik křížů, sochu Panny Marie Hostýnské či památník padlým.

Kaplička s křížem v osadě Arnoštov

Přestože přes vesnici nevedou ani turistické trasy, ani cyklotrasy, s mnoha cyklisty se zde setkáte. Zkracují si tudy cestu z Tovačova do Němčic nad Hanou a k Vyškovu.

autor: kbz
Spustit audio