Pacienti, máte svá práva. Ale máte taky své povinnosti

11. červenec 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03474345.jpeg

Všem pacientům u nás je garantována stejná zdravotní péče. Můžete si svobodně zvolit svého lékaře, pokud s léčbou nesouhlasíte, můžete ji odmítnout, máte právo se ptát a chtít lepší vysvětlení. Máte právo získat výpis ze své zdravotní dokumentace.

Zároveň ale musíte dodržovat navržený léčebný postup, řídit se vnitřním řádem zdravotnického zařízení, uhradit cenu služeb nehrazených z pojištění, která vám byly poskytnuty s vaším souhlasem.

Pokud dojde k situaci, kterou nám popsala naše posluchačka z Bruntálska, že jí během dvou dnů v nemocnici ztratili zdravotní dokumentaci, musíte se bránit. „Nenechte se odbýt, v dokumentaci máte všechno. Ztratit se nemohla, opakovaně trvejte na jejím vydání, “ radí JUDr. Maxim Tomoszek.

Jednejte s ošetřujícím lékařem, případně s jeho nadřízeným. Jste-li nadále nespokojení, můžete se obrátit na vedení zdravotnického zařízení, pak na místně příslušný krajský úřad. Existuje také Kancelář Ombudsmana pro zdraví.

Je možné, aby byla operace zrušena v den, kdy měla být provedena? „Možné to je,“ říká právník Maxim Tomoszek, „ale ošetřující lékař musí pacientovi vysvětlit, proč k tomu došlo.“

Pokud se necítíte dobře, něčemu nerozumíte, s něčím nesouhlasíte, ozvěte se, ptejte se. Jde o vás, o vaše zdraví.

autor: voj
Spustit audio