Paršovice

10. únor 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Empírový kostel sv. Markéty stojí na místě mnohem staršího chrámu
0:00
/
0:00

Do Paršovic mě poprvé zavedl sjezd na kole z masívu Maleníku od známého hradu Helfštýn dolů do oblasti Záhoří.

Pohled od vesnice na Kelčský Javorník

Cesta lesem se najednou začala svažovat do údolí Dolnonetčického potoka a na protějším kopci se mi zjevila silueta malebného kostela sv. Markéty v Paršovicích. Asi nejlepší výhled do tohoto kraje je od myslivny Na krásné vyhlídce. Mimochodem, tato krásná dřevěná stavba pochází z roku 1931 a je evidentně ovlivněna valašskou architekturou i stavbami Dušana Jurkoviče. Pak už stačí přejet přes potok a šlápnout do pedálů a jste na vršku s nadmořskou výškou kolem 350 metrů u zdejšího kostela. Dnes už by ani nikdo neodhadoval, že toto místo je patrně nepřetržitě osídleno více než tisíc let. Archeologické nálezy přímo z intravilánu obce nás však zavádí do dob osídlení Slovanského a ještě staršího.

Myslivna Na krásné vyhlídce pochází z třicátých let

Ani historické potvrzení existence obce není nejmladší. V listině z roku 1141 jsou už Paršovice uvedeny – ještě starší připomínkou existence obce však měl být kalich ze zdejšího kostela, který nesl letopočet 1059 a byl zaznamenán ve farním inventáři z roku 1806. Na kalichu byl nápis: “Matai Kostruch, Mikulass Wawra 1059“. Zmíněný kalich byl odevzdán v roce 1811 do říšské mincovny v rámci sbírky po státním bankrotu rakouském. Podle tehdejších odborníků však měl letopočet zobrazovat rok 1659, neboť se prý obec nejeví tak stará.

V roce 1371 koupil Paršovice Vok z Kravař a vesnice se stala součástí panství Helfštýnského. Mimochodem, onen poněkud nesrozumitelný název obce má zcela jednoduchý základ, odvozený zřejmě z mužského jména Bartoloměj – Bartoš, staročesky Pareš.

Socha Panny Marie s Ježíškem

Dominantou obce a také nejstarší památkou je empírový kostel sv. Markéty. Mimochodem, jedná se o jediný čistě empírový kostel v přerovském okrese. Jeho dnešní podoba pochází z přestavby po velkém požáru v roce 1900. Kostel pak byl opraven a vysvěcen v roce 1906. Kostel však měl své předchůdce. V roce 1826 byl vybudován ten, který na přelomu 19. a 20. století vyhořel. Ještě před ním zde ale stával prastarý dřevěný kostel, o jehož podobě nám zachovala zprávu Záhorská kronika. Ta píše, že kostel je prastarý z tvrdého materiálu, má presbytář a celý strop z desek, podlahu z cihel, prastarou kazatelnu, tři okna a naprosto staré varhany. Délka kostela byla 10 a šířka 3 sáhy. Kostel měl dřevěnou věž a na špici železného kohouta. Dva zdejší zvony pocházely z 16. století.

Hasičská zbrojnice

Podle nejstarších zpráv stál kostel v Paršovicích snad již v 11. století. V období reformace spravovali zdejší farnost Čeští bratři a kostel byl rekatolizován až v období třicetileté války.

Pokud se vám podaří nahlédnout do kostela, můžete zde spatřit zajímavý mramorový oltář a cenný obraz „Vidění sv. Markéty.“ U kostela se nachází dřevěný tzv. misijní kříž a kamenný kříž v lidovém stylu. Naproti kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1860, na křižovatce u odbočky na Valšovice u budovy sokolovny socha Panny Marie s Ježíškem. Kromě toho můžeme v obci spatřit ještě několik božích muk, kapliček a svatých obrázků, které svědčí o zbožnosti obyvatel zdejšího kraje.

Obecní úřad v Paršovicích

Další pamětihodností v Paršovicích je školní budova z roku 1898, tehdy nazvaná “Jubilejní škola císaře pána Františka Josefa I.” – bohužel dnes již bez žáků. Také ona navazuje na starší tradici škol v obci. Při zdejší farnosti byla škola prokazatelně již v roce 1784. Malou dřevenou školu nahradila v roce 1812 škola nová, kterou v roce 1898 vystřídala současná školní budova dostavěná právě v roce padesátiletého výročí panování stařičkého mocnáře.

Paršovice jsou vesnicí na rozhraní Záhoří a masívu Maleníku. Zejména cyklistům se zde doslova nabízí množství tras jak pro zdatné kolaře, tak i pro rodiny s dětmi.

autor: kbz
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...