Po stopách velikonočního příběhu v centru Olomouce

4. duben 2021

Olomouc jako velikonoční Jeruzalém – tak pojmenoval výpravu za památkami olomoucký průvodce a popularizátor místní historie Tomáš Kryl.

Vycházka ovšem začíná u zrušeného kostela inspirovaného stavbou z římského Lateránu. Svaté schody, které daly svatostánku jméno prý přivezla ze svaté země do Říma svatá Helena ve 4. století.

Hned naproti si všímáme malé barokní kaple Božího hrobu přistavěné ke zdi pozdně gotického kostela Neposkvrněného početí  Panny Marie, vybudovaného v místě, kde kázal sv. Jan Kapistrán.

Pokračujeme kolem misijního kříže k jednomu z nejstarších sousoší znázorňujících Ježíše Krista na hoře Olivetské, které pochází z 30. let 15. století, jeho kopie je umístěna ve zdi proboštského  chrámu svatého Mořice. Výprava končí u soch bolestného růžence a štukové výzdoby Sarkandrina na Svatomichalském návrší také odkazem k soše Ježíše Krista vzkříšeného na Nové Ulici.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio