Pohanské obětiště nad Hluzovem podle pověsti později využívali nekatolíci

Osada Hluzov je dnes nedílnou součástí nedalekého Černotína. Vlastně s touto obcí už dokonce i splynula. Přesto jsou dějiny Hluzova do jisté míry samostatné a také dodnes se tyto dvě části i přímo v obci rozlišují.

Osídlení Hluzova můžeme díky archeologickým nálezům směřovat minimálně do mladší doby kamenné. Stopy lidské přítomnosti nám sice neprozrazují moc o tom, jak zde lidé žili, zda se jedno o trvalé osídlení či jen přechodný stav, nicméně stejně jako další osady kolem Bečvy je i Hluzov pravděpodobně osídlen již odpradávna. I nepopíratelná blízkost osady k hranickému kostelíčku poukazuje na to, že zdejší kraj byl postupně kolonizován už poměrně raných historických dobách, snad už v 11. století. Podle některých badatelů o tom svědčí í jména některých polních tratí nazývaná Mnichovec či Kněsky, které by mohly odkazovat na hospodářskou příslušnost k první, tehdy ještě církevní vrchnosti v Hranicích.

Kapli zdobí sochy Panny Marie a sv. Antonína

Budeme-li se ovšem striktně držet historických faktů, je Hluzov poprvé zmíněn v listinách až ve 14. století. Obec je položena na jižním svahu Hluzovského kopce a díky poloze má docela příjemné klima. To svědčilo zemědělství a chovu dobytka – oboje bylo hlavním zaměstnáním zdejších obyvatel.

panna Marie Svatohostýnská v centru obce

O obci v dávných časech se toho mnoho neví. Podle dobových zpráv zde patrně již od počátků vesnice existoval vrchnostenský hospodářský dvůr. Dvůr, stejně jako celá obec se později stala součástí helfštýnského panství, se kterým sdílela všechny osudové proměny.

Kubisticky koncipovaný pomník padlých v Hluzově

Obec byla vždy propojena se sousedním Černotínem. Zpočátku docházeli zdejší obyvatelé na mše do hranického kostelíčka, kde byli i pohřbíváni. Spolu s celým panstvím byli i hluzovští v 16. století protestanty. Rekatolizace byla bouřlivá, provázená dokonce vzbouřením proti vrchnosti reprezentované kardinálem Ditrichštejnem.

Od roku 1868 chodí hluzovští do současného kostela v Černotíně. Také místní děti sem chodily do školy, v samotném Hluzově škola nebyla. Od roku 1882 bylo povoleno sloužit mši svatou i kapli sv. Anny, kterou najdeme uprostřed osady.

Drobné sakrální stavby jsou v Hluzově všudypřítomné

Kromě kaple zde objevíme i další památky. Přímo u ní stojí sochy Panny Marie a sv. Antonína. Socha Panny Marie Hostýnské nedaleko pak patří k nejvýstavnějším v obci. Pozoruhodně je koncipován také zdejší pomník padlých a kromě něj a dalších drobných sakrálních staveb zde najdemem také ukázky původního zemědělského nářadí včetně starého žentouru, který je krásným dokladem využití pohonné síly tažných zvířat v domácnostech.

Unikátní žentour se dnes už hned tak někde nevidí

Od roku 1966 je osada součástí Černotína. Stále jsou však hranice obou obcí i pro náhodného návštěvníka znatelné. Přes Hluzovský kopce vede oblíbená cyklotrasa směřující z Hranic do Nového Jičína, odkud jsou krásné výhledy do kraje. Mimochodem, tomuto kopci se kdysi říkávalo Chrámová hora a říkalo se, že zde bylo pohanské obětiště. Po třicetileté válce se zde měli scházet protestanté na tajných bohoslužbách.

autor: kbz
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová