Probační a mediační služba pomáhá oběma stranám

28. březen 2015
Právní poradna

Probační a mediační službu (PMS) vyhledávají odsouzení pachatelé trestných činů i jejich oběti, podmíněně propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, lidé odsouzení k obecně prospěšným pracem i ti, kterým justice nařídila domácí vězení nebo zakázala vstup na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.

O službách, které PMS poskytuje, mluvila v naší Právní poradně zástupkyně prostějovské pobočky Karolína Hrbková.

Cesta Karolíny Hrbkové k profesi probační úřednice byla zajímavá a netypická. V roce 1998, kdy ještě PMS v České republice neexistovala, se Karolína ocitla u soudu jako poškozená majitelka vykradené chaty. Po tomto soudu jí jeden z pachatelů poslal omluvný dopis.

„Začala jsem se o tématiku vězeňství a o to, proč se lidé do vězení dostávají, zajímat. Zvítězila moje velká zvědavost a byl v tom i kus idealismu. Začala jsem se věnovat dobrovolnické činnosti a vězeňský psycholog mě upozornil, že v roce 2000 vznikne Probační a mediační služba a že by to mohlo být něco pro mě,“ vzpomíná na své začátky.

Dnes už se například oběti trestných činů mohou kterýkoliv pracovní den obracet na příslušná střediska Probační a mediační služby, která působí ve všech soudních okresech České republiky. Celkem se jedná o 74 středisek a 4 pobočky. Poskytnuté služby jsou navíc bezplatné.

„V prostějovském středisku Probační a mediační služby jsme čtyři a každý rok máme kolem tří set nově zaregistrovaných případů s tím, že nám ovšem zůstávají probační případy z předchozího období. Některým se totiž věnujeme třeba i pět nebo sedm let,“ odpovídala Karolína Hrbková na dotaz posluchačů Právní poradny.

autor: pis
Spustit audio