Průchodnice není jen jeskyně ale také kopec nad Ludmírovem

29. leden 2022

Přírodní rezervace Průchodnice, vyhlášená roku 1985 na rozloze cca 21 hektarů, se nachází v jižní části Zábřežské vrchoviny, asi 5,5 km severně od města Konice při silnici mezi Hvozdem a Ludmírovem.

Jeskyně se nacházejí ve vápencovém bradle na vrcholu kopce

Vrchol jménem Stráň, (534 m.n. m.) je někdy také nazýváné přímo Průchodnice. Na jeho temeni porostlém bukovým lesem vystupují z podloží dva vápencové skalní útvary. Větším z nich vysokým asi 12 m prochází tři chodbovité jeskyně, které jsou však bez krápníkových ozdob. Jelikož lze dvěma z nich pohodlně projít celým skalním masívem, dostalo podle toho toto místo i útvar přiléhavý název Průchodnice.

Dnes zde táboří i trampové

Toto místo v pravěku přitahovalo naše dávné předky, v okolí byly nalezeny pozůstatky osídlení z mladší doby kamenné s kosterními pozůstatky čtvrtohorních zvířat, zbytky keramických nádob. Odborníci tyto nálezy datovaly do období asi před 10 000 lety. V pozdějších letech sem lidé docházeli v posvátné bázni. Podle starých legend prý právě v těchto jeskyních přebýval hejkal.

Průchod jeskyní se líbí zejména dětem

Právě díky speleologům víme, že se v těsné blízkosti tohoto unikátního díla přírody pokoušel navázat na jeho práci i člověk a to v touze vyrvat zemi zásoby jednoho významného prvku – konkrétně manganu. Zprávy o těžbě v okolí Průchodnice máme už v práci významného rakouského geologa Emila Tietzeho (z roku 1893), kdy zde prý bylo možné najít úlomky manganových rud.

Těžbu rud zmiňuje i vlastivědný pracovní a učitel Josef Blekta v roce 1932 ve své monografii Kras mezi Konicí a Litovlí. Zde uvádí, že podle výpovědi pamětníků se manganová ruda těžila na severní straně Prùchodnice. Místo kutání, vyznačil v mapce a asi 200 m jihovýchodně od kóty 543,5 m. Právě zde došlo podle informací místních speleologů v r. 2001 k samovolnému poklesu terénu, čímž vznikla prohlubeň v průměru 1,5 m a hloubce též 1,5 m. Následující rok zde

speleologové provedli průzkum domnívajíc se, že se jedná o krasové dílo. Narazili na stopy dolování. Pod prohlubní se ji podařilo vykopat šachtici až do hloubky 11 metrů, kde ale stále nenarazili na dno. Později byly objeveny stopy dolování a tak byly práce speleologů ukončeny a šachta byla z bezpečnostních důvodů opět zasypána.

Staří lidé z Ludmírova mluví i o posledním obyvateli Průchodnice. Tím měl být poustevník jménem Šaňa, který bydlel v jedné z chodeb ještě za první republiky.

Průchodnice je dnes oplocena a přístup je možný jen po této přelézačce

Není to však jen podzemí, co by mělo návštěvníky do těchto míst lákat. Na území rezervace se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů.V jeskyních je uznávané zimoviště ohrožených druhů netopýrů a to netopýra velkého a večerního. Občas se zde objeví nevrlý jezevec či různé menší druhy hlodavců a hmyzožravců. Na skalách se daří vzácným druhům rostlin jako sleziníky, rozchodníky aj. V podrostu pod stromy se vyskytuje lilie zlatohlávek a několik druhů orchidejí.

V oblasti najdeme chráněná území Taramku, U nádrže, Na Kozénku,

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.