Romantická procházka zadumaným údolím

15. prosinec 2014

Kopce v našem kraji jsou v této době poprášeny sněhem a to se týká jak nejvyšších moravských hor, tak Nízkých Jeseníků. Větší pokrývku najdeme jen na uměle zasněžených sjezdovkách, což také platí pro obě lokality. Pokud máte dobré oblečení, pevné a neklouzavé boty, můžete se vydat na romantickou procházku zadumaným údolím.

Na ni jsme vás pozvali také v dalších Toulkách krajem. Redaktor Aleš Spurný a historik Ján Kadlec se vypravili na trochu dobrodružnou cestu po zamrzlých úzkých cestičkách v příkré stráni zakončenou na skalním ostrohu zvaném Malý Rabštýn.

Do údolí Bystřice dojeli po železné dráze spojující Olomouc s Krnovem, kterou tu kdysi vybudovali bratři Kleinové za neuvěřitelně krátkou dobu mezi lety 1870 a 1872. Ani se nemusíme příliš vzdálit od starého domašovského nádraží a už si můžeme všimnout sýpky s německým nápisem a dvou městských vil poblíž lesa ve stráni nad tratí. Jedna z nich je dílem krnovského rodáka, tvůrce vídeňského monumentálního klasicismu Leopolda Bauera.

Na domašovském náměstí jsme s Toulkami krajem navštívili miniexpozici, která připomíná (stejně jako černý kříž nedaleko v krajině) slavnou bitvu z roku 1758. Tehdy armády pod vedením generálů Laudona a Žiškoviče rozprášili transport pruských vojsk, a tím zachránili obléhanou Olomouc.

V nedalekém kostele sv. Anny jsme si všimli oltáře s obrazem zmíněné světice, původně stával v kostele sv. Štěpána na Hradisku. Poté jsme se vydali ještě trochu výše do kopce k vyhlídce poblíž hřbitova, kde kdysi stávala dřevo-hlinitá tvrz mana, který pomáhal ve 13. století biskupovi hájit kolonizované území.

Z Malého Rabštýna – čtyřicetimetrové skály s nadmořskou výškou 475 m.n.m. si můžeme prohlédnout velký oblouk zmíněné dráhy v údolí, který nám mizí někde v tunelu. Těch tunelů je tu od počátku v kameni vytesáno 5 a k tomu bylo postaveno 400 kamenných mostů.

V okolí Malého Rabštýna, který je využíván, jako cvičná skála si můžeme na naučné stezce prohlédnout i chráněné skalní útvary. V zimě bývá tento přístupný terén docela těžce a s velkou opatrností, ale v Nízkých Jeseníkách najdeme i pohodlnější běžecké trasy, tak už stačí jenom počkat, až napadne sníh.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...