Stavba obchvatu Bludova finišuje. První řidiči se po něm svezou možná ještě letos

5. listopad 2023

Stavba obchvatu Bludova na Šumpersku patří k největším a nejsložitějším dopravním stavbám, které v současnosti vznikají v Olomouckém kraji. V současnosti se stavba blíží ke svému konci a možná se na ni první řidiči podívají ještě v roce 2023.

Stavba obchvatu Bludova začala už v roce 2008, kdy byla dokončena dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí. To probíhalo v následujícím roce a v roce 2014 stavba získala územní rozhodnutí.

Samotné zahájení stavby však muselo počkat až do roku 2021. Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězilo stavební konsorcium firem Strabag a.s. a M – Silnice a.s. s nabídnutou částkou za realizaci stavby ve výši 2 323 milionů korun a 3. června roku 2021 se stavba slavnostně otevřela.

Před stavebními společnostmi tehdy stál úkol vybudovat 5 635 metrů zcela nové čtyřproudové silnice navazující na již provozovaný obchvat Postřelmova a končící u Šumperka, kde na ni navazuje více než kilometr dlouhý dvouproudový přivaděč na stávající kruhový objezd u tamního krematoria.

Celá trasa však vede poměrně složitým územím. Kříží dvakrát železniční trať, musí vyřešit převod stávajících komunikací a to vše v území, kde se stékají dvě řeky, Morava a Desná, které odvodňují velkou část Jeseníků, Hanušovické vrchoviny a masívu Králického Sněžníku. To znamenalo postavit celkem 21 mostů, jejichž celková délka činí cca 1,2 kilometru.

Trase je vedena v záplavových oblastech

Vzhledem k tomu, že trasa je vedena územím, které patří do záplavových oblastí, je nutné ji celou vést na poměrně vysokých náspech. I proto sem bylo nutné navézt velké množství zeminy a kameniva, které silnici dostalo místy až do výše 14 metrů nad stávající terén. Složité bylo i zakládání mostních objektů, kdy bylo nutné využít betonových pilotů zasahujících do značné hloubky.

Stavbaři navíc museli část trasy zprovoznit s předstihem, aby bylo možné provést napojení nové silnice na stávající obchvat Postřelmova, aniž by byla ohrožena doprava po silnici I/44, která je nejdůležitější a nejfrekventovanější cestou na Šumpersku.

Právě v těchto místech vstupuje trasa do záplavového území a musí vést po vysokých náspech a mostech

K tomu byla ještě poblíž zahájena další velká dopravní stavba, obchvat obce Chromeč a přeložka silnice I/11, která bude končit na jedné z kruhových křižovatek nového mimoúrovňového křížení u Postřelmova.

Přestože se tedy jedná o stavbu poměrně náročnou, zdá se, že se stavebnímu konsorciu podařilo se s ní vypořádat a její budování se blíží ke konci. Dnes už se sami zhotovitelé stavby nebojí mluvit o tom, že obchvat Bludova možná uvedou do provozu s lehkým předstihem. To by znamenalo, že by se po něm první řidiči mohli projet ještě v závěru roku 2023.

Pořad Přímo z místa můžete ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc poslouchat každou neděli od 09:10, následně pak neomezeně ZDE na webu.

Spustit audio