Světoběžník Pavel Forman

Rád maloval od dětství, určující ale pro jeho další směřování bylo setkání s jedním z našich nejvýznamnějších fotografů Jindřichem Štreitem na začátku jeho gymnaziálních studií. Naším dopoledním hostem byl malíř Pavel Forman.

Dnes oba přátelé vystavují pravidelně společně, naposledy se takto setkali na velké výstavě nazvané Možnosti dialogu v pražské Novoměstské radnici. Pavel Forman často využívá ve své tvorbě detailů ze Štreitových fotografií, které svérázným způsobem dotváří.

Už na gymnáziu se Pavel Forman věnoval poezii, několik sbírek a almanachů vyšlo tiskem. Po maturitě hodně cestoval po Evropě, Asii a severní Africe. Následovalo studium na Univerzitě Palackého v Olomouci a první výstavy.

Pavel Forman se poté na několik let přestěhoval do Berlína, kde studoval novou německou literaturu. V té době už měl za sebou účast na několika mezinárodních výstavách, zastoupení v české a slovenské Národní galerii a v Moskevském centru současného umění.

Vystavuje v Evropě a Spojených státech amerických, jeho práce jsou součástí významných veřejných i soukromých sbírek. Poslední rok žil Pavel Forman jako hostující profesor v USA, kde vyučoval na univerzitě umění a malbu a také se dále věnoval své malířské tvorbě.

V rodném Bruntále je kurátorem v nové galerii Freud&Thal, kde naposledy uvedl výstavu české a slovenské malby, kterou dále přenesl na konci léta do prostor španělské konírny valtického zámku v rámci mezinárodního projektu ZUKUNST 2014.

autor: av
Spustit audio