Temenice byla kdysi samostatným panstvím. Tvrz zde stojí dodnes

16. říjen 2020

Osada Temenice je dnes už nedílnou součástí Šumperka. Mnozí už ani netuší, kde končí město a začíná někdejší samostatná obec. Přesto jsou dějiny Temenice od města dost odlišné a není vyloučeno, že je Temenice dokonce starší než samotný Šumperk.

Víme, že již v době bronzové zde stávala osada. Jaké byly další osudy tohoto místa, není jasné. Německé prameny uvádějí, že obec byla založena už kolem roku 1180, ale důkazy pro to chybí. Temenice prý dostala své jméno podle bažinatého místa, kde byla založena. Německé jméno Hermesdorf vychází patrně ze jména zakladatele vsi, jakého Heřmana nebo Hermana.

Nejstarší historie obce je spojena s bludovským panstvím, později byla Temenice příslušná k Novému Hradu. První zmínku o tom máme v listině z roku 1417. Spolu s ním patřila zábřežským Tunklům a později přešla do držby Žerotínů.

Temenická tvrz

Jan ze Žerotína držel obec až do roku 1572, kdy byla vyčleněna z bludovského panství a následně prodána Bedřichu Odkolkovi z Oujezdce. O něm víme, že se v Temenici trvale usadil, z čehož lze usuzovat, že zde již stálo nějaké sídlo. Výslovně je však tvrz zmíněna až v roce 1578 a zajímavé je, že stojí dodnes. Patří do areálu Střední zemědělské školy a zachovaly se zde zajímavé historické prvky.

Sklepení zdejší tvrze jsou patrně nejstarší částí stavby

V roce 1592 prodal Bedřich Temenici svému synovci Janu staršímu Odkolkovi. Ten skončil neslavně, neboť byl v roce 1619 na Temenické tvrzi spolu s se svou tetou zardoušen dvěma služebníky.

Dědicem obce se stal jeho synovec Jan mladší Odkolek, kterému však byl majetek za účast ve stavovském povstání po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován.

Lichtenštejnský znak na někdejší temenické tvrzi

Stejně jako Šumperk a panství Ruda získali Temenici Lichtenštejnové a obec se tak stala součástí rozsáhlého dominia, kam patřila až do roku 1848. Tvrz i díky tomu postupně ztrácela na významu a počátkem 18. století zřejmě dokonce vyhořela. Nakonec se ztratila i z lidské paměti a znovuobjevit se ji podařilo opět až v devadesátých letech.

Naopak obec se rozšiřovala. Někdy v 17. století vznikla místní část Horní Temenice. Už za Odkolků je v obci jmenována rychta, a také několik mlýnů. Jinak se jednalo o vesnici spíše zemědělskou.

Horní Temenice měla v roce 1834 106 domů  a 759 obyvatel, Dolní Temenice pak ve stejném roce 113 domů a 916 osadníků. Kolem roku 1910 zde žilo, už ve spojené obci, dokonce 3119 osob. Těsně před II. světovou válkou pak i 361 obyvatel české národnosti.

Kříž v Horní Temenici

Obec byla od počátku své existence přifařena do Šumperka. Existovaly zde dvě německé obecné školy, čtyřtřídní v Dolní Temenici a trojtřídní v Horní. Později k nim přibyla i menšinová česká obecná škola. Blízkost Šumperka vedla ve II. polovině 19. století k zvýšení počtu obyvatel pracujících v průmyslu. Samotná obec však zůstala spíše zemědělskou enklávou. Kromě obecných škol zde byla otevřena hospodářská a lnářská škola.

Rozhledna na Háji je vyhledávaným výletním místem

V roce 1948 se Temenice spojila se Šumperkem a dodnes zůstala jeho součástí. Obec dost poznamenala výstavba sídliště, která zničila část staré zástavby. I dnes je zde však k vidění mnoho zajímavých původních usedlostí. Kromě tvrze zde najdeme také dvě kaple. V Dolní Temenici to je kaple Svaté rodiny postavená roku 1866.  Z 19. století je také nedávno opravená kaple sv. Anny v Horní Temenici. Kromě toho zde najdeme i několik drobných památek, křížů a Božích muk. Zajímavé je také okolí obce například kopec Háj s rozhlednou či polesí kolem Klapuše a další místa.

autor: kbz
Spustit audio