Týraní senioři často obviňují sami sebe

21. červen 2021

Násilí na seniorech má různou podobu. Nejčastěji jde o psychické útoky, např. křik, urážky, zesměšňování, kritizování, ničení osobních věcí. Dalšími formami jsou sexuální, ekonomické a fyzické týrání: „Dcera naší klientku posadila po operaci kyčlí na vysoký stůl, odkud nemohla seskočit,“ uvádí Andrea Kneiflová, dobrovolnice Bílého kruhu bezpečí.

Andrea Kneiflová

Útočníkem může být kdokoli, třeba potomek se dvěma vysokými školami. Tato trestná činnost probíhá skrytě, a to nejen za zavřenými dveřmi domácností, ale vyskytuje se i v sociálních ústavech nebo lůžkových zařízeních se zdravotní péčí.

Týrání většinou začíná nenápadně a stupňuje se, až senioři najednou zjistí, že jsou izolovaní od finančních prostředků, svého sociálního okolí i zbytku rodiny. Mnozí z nich přesto doufají, že násilník s konáním přestane.

Bílý kruh bezpečí pomáhá všem obětem trestných činů. „Fungujeme na principu bezplatnosti, dobrovolnosti, dostupnosti, máme pravidla mlčenlivosti a jsme provázaní s jinými sociálními službami,“ zdůrazňuje olomoucká právnička Andrea Kneiflová a dodává, že klientům poskytují komplexní poradenství.

autor: voj
Spustit audio