Udržování sociálních kontaktů zpomaluje stárnutí a uchovává mozek v dobré kondici, říká MUDr. Antonín Kolek

6. květen 2021

Stejně důležitý je podle nejnovějších studií také pohyb. Svou roli podle lékaře z olomouckého AGE Centra ale samozřejmě hraje i genetika.

S nadsázkou se říká, že rozdíl mezi klasickým stárnutím a demencí je v tom, že buď nemůžeme najít klíče anebo vůbec nevíme, k čemu se klíče používají.

Gerontopsychiatrie se zaměřuje na pacienty, kteří jsou starší šedesáti pěti let a mají psychické problémy. „Zabýváme se všemi druhy demencí, vaskulárními, frontotemporálními , Alzheimerovou chorobou atd.,“ vysvětluje MUDr. Kolek. Pacienti zapomínají, jsou dezorientovaní, ztrácejí věci. Jde o chronické a progredující onemocnění, které se do jisté míry dá zpomalit, ale ne úplně vyléčit. 

Olomoucké AGE Centrum nově otevřelo Ambulanci s rozšířenou péčí v gerontopsychiatrii, jejíž tým tvoří psychiatr, gerontopsychiatr, klinický psycholog, zdravotně-sociální pracovník a terénní psychiatrická sestra. Cílem je začlenit osoby s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že je podporuje v jejich přirozeném prostředí.

autor: voj
Spustit audio