V Oprostovicích se oprostíte od všedních starostí

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Polní kaplička u Oprostovic

Vesnička se sto deseti obyvateli leží v prudkém svahu ve zvlněné krajině. Na mapě Oprostovice najdeme ve středu kříže mezi Lipníkem nad Bečvou a Bystřicí pod Hostýnem ve směru severojižním a ze západu na východ mezi Přerovem a Valašským Meziříčím.

Centru dominuje pěkně opravená kaplička se zvonicí zasvěcená Panně Marii Nanebevzaté, vedle ní je umístěna lavička. Dřevěná kaple tu stála už od roku 1769, v roce 1830 byla již zděná. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2004, poté byla vysvěcena arcibiskupem Janem Graubnerem.

Zajímavá neobvyklá památka stojí u postranní cesty nad vesnicí. Jde o boží muka se sochou Panny Marie Lurdské v zasklené vitríně, nahoře na sloupu je umístěn kamenný kříž. Památku nechal postavit místní občan na počest syna, vojáka, který zemřel na následky španělské chřipky na konci první světové války.

Neobvyklá boží muka - kaplička a kříž v Oprostovicích

Tuto neobvyklou kombinaci drobných lidových sakrálních staveb obklopují švestkové stromy. U nich je v této době nachystán sud pro vykvašení plodů. Z místa vidíme nejen na Hostýnské vrchy na horizontu, ale i na malou kapličku v polích.

Barokní kaplička stojí na takzvané kostelní cestě, po níž chodili lidé z Bezuchova a z dolní části Oprostovic do farního kostela Soběchlebech. Kostelu, jehož červená věž ční nad krajinou, se říkalo záhorská katedrála.

Polní kaplička u Oprostovic

Kapli se nazývala štěpánská, podle vlastníka pole, u nějž byla postavena. Sloužila k polním bohoslužbám za dobrou úrodu. Je zasvěcena Panně Marii Svatohostýnské. Svatý Hostýn je odtud na dohled.

Kamenný kříž vedle nechal postavit Vincenc Štěpán na svém poli zvaném klínek. Původní stavba pocházela z roku 1871, v roce 1926 prošla opravou a v roce 1947 byl postaven nový kříž. Zachovala se fotografie s procesím, které vedlo k jeho vysvěcení.

Polní kaplička u Oprostovic

Místo má zvláštní atmosféru, kaplička je zchátralá a pobořená, když do ní nahlédneme, spatříme lebku u nohou sochy svatého Františka. I z vedlejšího kříže zbylo jen torzo.

Na kopci nad vesnicí prý stávala tvrz zvaná hrádek. Sem nosili od středověku místní hospodyně zdejší paní darem koláč. Později se z dárku stala povinnost odevzdávat část obilí, takzvaný koláč

Procházka klidnou vesničkou Oprostovice kolem zmíněných okouzlujících míst jakoby vybízela k odpočinku a meditaci.

Výhled od božích muk
Kaple v centru Oprostovic