Víceměřický zámek býval i sídlem i kancléře Metternicha

2. listopad 2022

Víceměřice na Prostějovsku patří k typickým hanáckým vesnicím, které se mohou pochlubit nejen pozoruhodnými památkami, ale třeba i košíkářskou tradicí.

Počátky obce, která leží v zákrutu říčky Brodečky, spadají do 13. století. V následujících letech byla obec rozdělena mezi více majitelů, kteří patřili vesměs k menší šlechtě. Zajímavé je, že část těchto drobných zemanů dokonce používala přídomek z Vicoměřic.

Na počátku 15. století se v obci připomíná svobodný dvorec, který patřil Čeňkovi z Vicoměřic. Druhý dvorec patřil Zdence z Vicoměřic. Po smrti obou těchto drobných majitelů pak obec připadla králi. Roku 1456 daroval král Ladislav dědičně Vicoměřice se dvorem, oborou a pustou tvrzí bratřím Janovi a Benediktovi z Bělkova. Rodu z Bělkova pak obec zůstala až do roku 1530, kdy Mikuláš Pražma z Bělkova vložil Mikulášovi z Brníčka, po němž opět drželi ves jeho dědicové.

Na konci 16. století se obec nakrátko stává majetkem Žerotínů, kteří ves vlastnili společně s mořickým panstvím a od roku 1604 ves náleží Václavovi Žálkovskému ze Žalkovic. Jeho potomci pak přečkali ve vesnici nejen neklidné 17. století, ale až do roku 1732.

Kapl sv. Floriána byla postavena už na počátku 18. století

Přitom se problémy daly čekat. Žálkovští totiž byli původně evangelíci, po bělohorské bitvě však konvertovali ke katolicismu a stali se horlivými propagátory nové víry. Až takovými, že příslušník rodu, Jiří Protivec Žálkovský ze Žálkovic vydal roku 1689 knihu o umučení Jana Sarkandra.

Ve zmíněném roce 1732 se novou majitelkou stává Marie Elizabeth, vévodkyně Schleswig-Holštejn. Její dcera se provdala a její potomci, spřízněni navíc s rodem Metternichů, pak drží panství až do konce vrchnostenské správy, a vlastně až do roku 1924.

Jak bylo zmíněno, už v roce 1409 stála v obci tvrz. Ta později zpustla a opět byla obnovena v 16. století. Rod Žalkovských se rozhodl na přelomu 16. a 17. století vyměnit nepohodlnou tvrz za moderní zámecké bydlení a přestavil původní sídlo na barokní zámeček. V roce 1840 pak Metternichové přestavují zámeček v empírovém stylu a jejich potomci zde bydlí až do roku 1918.

Rybník před zámkem ve Víceměřicích

V roce 1924 se majitelkami zámku stávají sestry dominikánky, které zde vybudovaly ústav pro slabomyslné. Sociální ústav zde je dodnes a kromě toho tady sídlí dům pro seniory.

Domov u rybníka Víceměřice se stal pojmem a zámek nad malebnými rákosinami rybníka je dodnes nejznámější památkou obce, navíc opředenou pověstmi. Třeba tou o zdejší bílé paní.

Ta prý bloudí po zámku a ťuká hůlkou o dlaždice. Prý to byl duch lakotné majitelky zámku, ale podle této pověsti její zjevení ustalo, když byl její majetek rozdán chudým. Jiná verze říká, že šlo o ženu, která měla zámek zdědit a její duch prý stále hledá testament, ukrytý kdesi pod podlahou.

Socha sv. Jana Nepomuckého u zámecké zdi

Obec je dnes přifařena do Němčic, ale kaple sv. Floriána zde stojí již minimálně od roku 1713, kdy je poprvé zmíněna. V letech 1866-1888 byla přestavěna do dnešní podoby, kdy připomíná menší kostelík.

Další památkou obce je i barokní socha sv. Jana Nepomuckého, datovaná rokem 1856, která stojí u zámecké zdi za autobusovou zastávkou. Historii obce i okolí pak představuje místní muzeum a kromě toho má obec i vlastní vyhlídku. Najdeme ji od roku 2012 u vodojemu. Sice měří pouhé dva metry, nabízí ale i přesto docela pozoruhodný výhled do kraje v okolí.

autor: kbz
Spustit audio