Vlaské bývalo jen malou osadou. Dnes nabízí zajímavá zastavení pro vnímavé turisty

14. květen 2021

Vlaské je osadou položenou v úzkém údolí řeky Moravy nad jejím soutokem s říčkou Krupou. Přes stísněné podmínky bylo Vlaské v minulosti docela prosperující osadou. Mnoho pozoruhodných míst, velmi často opomíjených turisty i místními obyvateli zde najdeme i dnes.

Kříž při vjezdu do vesnice

Nezvyklé jméno obce Vlaské vysvětlují jazykovědci slovem Vlašské, tedy Italské, což v dobách dávno minulých znamenalo také zednické či kamenické. První jméno související s osadou je psáno ve tvaru Na Vlaském, což by tuto domněnku mohlo podporovat. Německé jméno Blaschke je komoleninou původního českého pojmenování.

Vlaský tunel postavili bratři Kleinové v roce 1873

Vlaské bylo založeno díky kolonizačním snahám rudské vrchnosti na konci 16. století. V roce 1596 se obec uvádí v první zmínce a pravděpodobně bylo osídleno lidmi z blízkého okolí. Osada přežila i třicetiletou válku a už v roce 1677 zde žilo 18 rodin. Rychtářem byl tehdy jakýsi Pavel Wagner. Ve stejnou dobu je zde uváděn i mlýn na řece Moravě. Ten stával nad samotnou vsí a později sloužil jako rekreační středisko.

Most přes Moravu k někdejšímu mlýnu

Vlaské po celou dobu patřilo k rudskému panství. Po roce 1848 připadlo k politickému i soudnímu okresu Šumperk. Obyvatelé vesnice se živili zejména pastevectvím, prací v lesích, domácí textilní výrobou a později docházeli za prací do okolních průmyslových center. Obec se také postupně poněmčovala. V roce 1921, kdy zde žilo 272 obyvatel ve 44 domech, z nichž bylo jen 8 Čechů.  

Viadukt nad tratí převádí do obce lesní cestu ze svahů nad vesnicí

Obec byla odpradávna přifařena do Podlesí. V samotné vesnici nebyla ani kaple, zato zde fungovala německá jednotřídní škola. Od roku 1873 tudy projížděl vlak na Moravské pohraniční dráze z Hanušovic do Dolní Lipky. V obci je i vlaková zastávka. Po roce 1945 byla většina zdejších obyvatel vysídlena a počet usedlíků výrazně klesl. Od roku 1948 byla obec spojena z Vojtíškovem a po roce 1960 se obě vesnice staly součástí Malé Moravy.

Vstříc lásce a naději - tak pojmenovali poutní místo ve Vlaském jeho zakladatelé

Pozoruhodností najdeme ve Vlaském hodně. Nejnovějším z nich je bezesporu zvonice s křížem v netradiční podobě z gabionů nedaleko trampské osady Yukon. Nese jméno Vstříc lásce a naději. Zvon zde umístěný je z roku 1970, pochází podle nápisů patrně z okolí Rájce – Jestřebí a byl ulit k poctě sv. Anny. Za vznik místa vděčí Vlaské náčelníku osady Bílému Vlkovi a podnikatelům z okolí Hanušovic. Areál byl posvěcen v roce 2019.

Most u Vlaského tunelu pochází ještě z předminulého století

Ještě před vjezdem do obce od Hanušovic mineme odbočku na tzv. Zámeček. Jedná se o výletní místo nazývané dříve Schloßstein. Usedlost zde stávala už na konci 18. století a postupně se měnila ve výletní hostinec s ubytováním. Stoupání k dnešnímu penzionu odmění návštěvníky docela pěkným výhledem. Přilehlý Počátecký potok zde vytvořil za tisíce let mrazové sruby, četné kaskády a kamenná moře. Nad potokem, za vrcholek kopce Vršava pak stávala kdysi samota Na Vinici, která však už náležela do Hanušovic. Zbyl po ní jen kamenný kříž a ruiny.

Další z křížů v obci

Také dále v obci najdeme zajímavá místa. Pomník padlých a kamenný kříž je k vidění u silnice, zeměměřičská památka v podobě jednoho z dvanácti základních nivelačních bodů u nás, je však přece jen ukrytá. Najdeme ji nedaleko viaduktu, který převádí přes trať lesní cestu z kopců nad vesnicí. Vede k němu neznatelná cesta. Základní bod sloužil k přesnému zaměřování krajiny. Je umístěn v rostlé skále a u něj je pomník postavený v roce 1937.

Pomník padlým v I. světové válce

Stejně jako základní nivelační bod můžeme mezi technické památky počítat i samotnou železnici. Ve Vlaském si k tomu pak ještě přičtěme Vlaský tunel vybudovaný stavební společností bratří Kleinů za pouhý rok. Je dlouhý 158,2 m, dokončen byl v roce 1873 a pozoruhodné je, že už tehdy byl postaven jako dvojkolejný. Milovníkům železnic nabízí pěkný průhled přímo ze silnice do Králík.

Základní nivelační bod u Vlaského

Kromě toho je v okolí obce vidět, že zdejší kraj býval mnohem více obydlený než je dnes. A tak mnohdy narazíme na drobné kamenné památky uprostřed lesů a horských luk, daleko od současné obce.

autor: kbz
Spustit audio