Vzhůru do lázní! Ale za kolik?

13. leden 2015

Rok 2015 by se v porovnání s předchozími roky dal označit za „hodnějšího brášku“. Ve zdravotnictví a konkrétně v lázeňství totiž přinesl poměrně pozitivní novinky.

Hosté z Priessnitzových léčebných lázní Jeseník – obchodní ředitel Tomáš Rak a vedoucí lékař Jaroslav Novotný – v pořadu prezentují čerstvé novinky v jednotlivých typech péče.

Do lázní nadále můžeme coby klienti v režimu samoplátcovském (když usoudíme, že dané lázně jsou pro nás přínosné a sami si pobyt i procedury platíme v plné výši), za druhé v režimu příspěvkovém (ubytování a stravu si hradíme, léčbu hradí zdravotní pojišťovna) a konečně péče komplexní (lidově křížková či na pojišťovnu), v rámci níž je mi hrazen pobyt i procedury.

Jak jsme se dozvěděli, aktuální změny jsou platné od 6. ledna 2015 a týkají se samozřejmě zejména komplexní péče, částečně ale i péče příspěvkové. Prodloužila se možná doba léčby a leckdy i možnost opakování či vůbec předpisu lázní pro danou diagnózu.

Konkrétní dotazy týkající se konkrétních diagnóz operativně (a obětavě) přímo ve studiu obsáhl primář Novotný i s kolegou Rakem; lze však znovu jedině doporučit konzultaci s vaším lékařem, nakolik se týkají vesměs pozitivní změny od Nového roku právě vás a vašeho zdravotního stavu.

I v našem vysílání se tématu lázeňství vzhledem k přetlaku posluchačského zájmu budeme vracet, a to jak v pondělní Dobré radě, tak potom z léčebného pohledu ve čtvrtečním pořadu Apatyka.

autor: Bořek Volný
Spustit audio