Za tajemstvím hub s Bronislavem Hlůzou

Prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc. oslavil letos v březnu pětaosmdesáté narozeniny. Po maturitě na litovelském gymnáziu vystudoval rodák z Loštic přírodní vědy v Brně a Olomouci.

Od roku 1952 se věnuje pedagogické práci nejprve na Pedagogické škole v Olomouci a poté několik desítek let na katedře biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, kterou od roku 1990 až do konce své aktivní kariéry vedl.

Nejen olomoucké veřejnosti je především známý jako mykolog, připravoval a připravuje výstavy hub v olomouckém a šumperském muzeu, je dlouholetým členem Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, několik desítek let vedl olomouckou mykologickou poradnu. Je čestným členem České vědecké společnosti pro mykologii, Univerzita Palackého mu udělila zlatou medaili za zásluhy o její rozvoj a je také čerstvým držitelem Ceny města Olomouce za rok 2013.

Kromě pedagogické a vědecké práce se věnuje také publikování v tisku, zajímá se o historii i současnost kultury a osobnosti kulturního a uměleckého života regionu.

Jeho hlas znáte i z vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Připravoval mimo jiné i oblíbené ranní minuty. V úterý 17. června byl profesor Bronislav Hlůza naším hostem ve studiu.

autor: av
Spustit audio