Zvony v dílně i v éteru

21. prosinec 2014

Olomouc je městem plným památek, často spjatých s duchovním a církevním životem jeho obyvatel. Loni jsme si připomněli 950 let obnovení olomouckého biskupství, jež bylo v roce 1777 povýšeno na arcibiskupství.

Z toho vyplývá velká koncentrace kostelů a klášterů na území města. Odnepaměti jeho ulice a náměstí rozeznívá hlas zvonů slévající se při různých příležitostech v monumentálním souzvuku.

Jedinečný zážitek, který poslech zvonů nabízí, se stal inspirací pro mnohé olomoucké rozhlasáky. S mikrofonem se často vydávali do věží chrámů, pátrali po tajemství těchto specifických uměleckých děl a jejich osudech.

Vznikaly pořady natáčené s historiky a znalci mnohdy s velkou dávkou adrenalinu vyplaveného během zdolávání překážek při šplhání po trámech krovů, po žebřících a strmých schodech do nejvyšších pater pozoruhodných sakrálních staveb nejen v Olomouci, ale v celém Olomouckém kraji.

Tomuto, s nadsázkou řečeno, sportu se programově věnovali autoři cyklu Mezi nebem a zemí Jaromír Pavlík a Petra Ševců, kteří k sobě do týmu jako průvodce přizvali kampanologa olomoucké arcidiecéze Františka Johna. Posluchači tak byli svědky objevování zvonů, o nichž se soudilo, že již neexistují i osazování nových zvonů třeba v chrámu sv. Michala v Olomouci.

Samostatnou kapitolou byly reportáže a dokumenty o zvonařské dílně v Brodku u Přerova, jejíž tvůrci jsou podepsáni pod řadou děl nejen v České republice a nejen v Evropě. Po zakladateli Josefu Dytrychovi rodovou tradici výroby zvonů založenou v květnu roku 1950 převzala nejdříve jeho manželka a posléze další ženy.

Pamětem paní Laetitie Dytrychové se věnuje pětidílná četba na pokračování z pera spisovatele a publicisty, olomouckého rodáka Milana Švihálka, autora knihy Jak se rodí zvony. Pod názvem Z pamětí zvonařky ji Český rozhlas Olomouc uvede počínaje Štědrým dnem v 18:30. V režii Michala Bureše ji nastudovala Hana Maciuchová.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio