Darovanému koni na zuby nehleď, říká se. Ale hleď, oponuje právník Leoš Vyhnánek

3. duben 2018
Právní poradna

Darování je dvoustranné jednání mezi dárcem a obdarovaným. „Nestačí pouze vůle dát, ale musí být na druhé straně vůle přijmout,“ upozorňuje JUDr. Leoš Vyhnánek.

Dar může mít vady, ale dárce o nich musí obdarovanému říct. Pokud jsou vážné, obdarovaný může dar vrátit. „Dárci dokonce hrozí, že bude muset uhradit náhradu škody, kterou dar způsobí,“ dodává olomoucký právník.

Stačí slib? „Ano, i příslib daru je závazný. Je vždycky ale lepší uzavřít smlouvu, i když to není ze zákona povinné.“ Musí být prokazatelné, co strany myslely a chtěly. „Doporučuji alespoň záznam o tom, že k jednání došlo,“ říká JUDr. Vyhnánek.

Posluchačka se na nás obrátila s dotazem: „Darovala jsem synovi před 15 lety dům, ve smlouvě jsme sepsali povinnosti. Nic z toho neplní, nepomáhá, a dokonce mě napadá. Můžu si ho vzít zpátky?“ Právník odpovídá, že v tomto případě lze dar odvolat, smlouva se zruší pro neplnění podmínek, případně i pro nevděk. „Obdarovaný se chová tak, že ubližuje dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti,“ doplňuje. Odvolání ale musí být druhé straně prokazatelně doručeno.

autor: voj
Spustit audio