Důlní propadlina Žebračka je unikátním dílem přírody i havířů

25. únor 2023

Kdo se vydá nad Zlaté Hory na Jesenicku, směrem k Heřmanovicím, zaujme jej bílá silueta poutního kostela Panny Marie Pomocné. Místo míru a rozjímání je však v nedalekém lese, jen kousek od silnice, vyváženo jakoby dírou do pekla. Právě tady se totiž rozkládá jícen důlní propadliny Žebračka.

Podobnými historickými štolami je úbočí Příčného vrchu doslova provrtáno

Žebračka je dnes asi nejviditelnější stopou moderní těžby rud v okolí Zlatých hor. Je chráněná zákonem, jako kulturní památka. A také plotem s elektronickým zabezpečením, neboť toto místo je stále nebezpečné. Díra je opravdu monumentální. Má oválný půdorys o rozměrech 95 x 55 m a maximální hloubku až 40 m. Vše ještě umocňuje převis, který se nad propadlinou táhne do šířky kolem 80 m. Ve stěnách jsou patrné zbytky starých štol, kterými bylo těžební patro v okolí komory rozfáráno. Mimo to je v téže stěně vidět třeba i zbytek šikmého průzkumného komína, který spojoval různé těžební horizonty.

Ke vzniku této pozoruhodné technické památky došlo náhle v roce 1985. Do té doby se v této lokalitě těžilo několikrát. Havíři, kteří zde v osmdesátých letech pracovali, potvrzují, že zde staré štoly zde existovaly už dávno před jejich příchodem. Na konci sedmdesátých let se sem vrátila průmyslová těžba. Celé ložisko bylo podraženo zespodu a postupně se zde těžily čočky monometalických rud. Po vytěžení vznikaly v podzemí ložiska prostory, které měly opravdu gigantické rozměry. 

Další díly z pořadu Technické památky si poslechěte ZDE 

Jak se těžba přibližovala povrchu, vzrůstaly obavy, že dojde k propadu. Geologové se však domnívali, že nadloží komor je dostatečně stabilní. V dubnu roku 1985 však došlo, k prvnímu propadu. Otvor o velikosti cca 1x1 metr, vedl na povrch a vedení závodu se jej rozhodlo oplotit aby nebyl nebezpečný pro osoby pohybující se na povrchu. Než stačili pracovníci firmy na místo dorazit, došlo k dalšímu propadu, tentokrát gigantických rozměrů. Vzniklý jícen měl původně hloubku přes 65 metrů, teprve pozdějším zavezením byla jeho hloubka snížena. Naštěstí havířům v podzemí se nic nestalo, v době propadu byly prostory pod ním prázdné.

Další připomínkou zdejšího dolování je hornický skanzen v Údolí ztracených štol

Odpovědní pracovníci si dlouho nevěděli s propadlinou rady. Byly pouze odstřeleny nebezpečné části převisu a do jámy byla do roku 1994 ukládána hlušina. V roce 1994 byla jáma prohlášena kulturní památkou. Přesto jí ještě jednou hrozil zánik. V roce 2011 vydal Báňský úřad příkaz k zasypání propadliny. Do procesu se vložily orgány památkářů a z celého projektu nakonec sešlo. Jáma byla zabezpečena novým plotem a dnes je tedy nepřístupná. Objevují se ovšem snahy Žebračku opět ukázat turistům, například z vyhlídkové plošiny, která by zajišťovala dobrý výhled, ale zároveň byla bezpečná.

Dnes už historická fotografie Heřmanovického sedla s areálem někdejších rudných dolů. Těžní věž už totiž nestojí

Spustit audio