Horní Údolí bylo obcí bohatých havířů i vesnicí, kde lidé málem umírali hlady

27. říjen 2023

Horní Údolí je obec, která má prokazatelně hornickou historii. Podle legendy ji založil bájný pán zdejšího kraje a hradu Edlštejna Odo z Erlitzu poté, co mu skřítkové prozradili, kde je ve zdejších horách zlato. Ve skutečnosti byli jejími prvními obyvateli horníci a dřevorubci.

Interiér kostela sv. Jana Křtitele

Prapůvodně nesla obec jméno Horní Olešnice, podle řeky, u které stála. Poprvé zmíněna byla už kolem roku 1400. Už v 15. století jsou v obci uváděny dva mlýny a dvě pily. Je možné, že pily sloužily právě jako zázemí k dolům. To, že zdejší obyvatelé byli i horníci můžeme potvrdit i ze záznamů, které mluví o důlním neštěstí v roce 1577, kdy nejvíce z 11 obětí, bylo právě z Horního Údolí.

Socha sv. Floriána pod hřbitovem

V nejstarších dobách patřila obec ke zlatohorskému panství. V čele obce stál šoltýs, který zde ale na rozdíl od jiných vesnic neměl příliš mnoho pozemkového majetku. Byl však důlním mistrem a řešil nejen spory v obci, ale i spory mezi hornickým lidem a ostatními obyvateli.

S postupným útlumem těžby se i situace místních lidí začala měnit. Nepomohlo ani obrovské kolo na čerpání vody, které stálo nad vesnicí. Lidé chudli a přispěla k tomu i třicetiletá válka. I když jako hornická obec bylo Horní Údolí opatřeno glejtem, že nemusí vyživovat a ubytovávat vojsko, ve skutečnosti toho však nikdo nedbal.  

Po válce byla těžba obnovena. Podle zápisu komisařů vratislavského biskupství bylo právě Horní Údolí obcí, kde se těžbou a obslužnými provozy zabývalo nejvíce lidí. Kromě toho zde však byly i palírny kořalky a další výroby. Byla zde  i mincovna a také huť na výrobu vitriolu, tedy kyseliny sírové. Na konci 17. století měli místní horníci velké spory s horním hejtmanem Hantkem, který jim prodloužil pracovní dobu a snížil plat. Biskup spory urovnal, ale hornictví opět upadalo. I když jej vrchnost udržovala při životě, stále více lidí živilo přadláctví, zemědělské výroby a další provozy. Byla zde i proslulá řezbářská dílna rodiny Kutzerů.

Řeka Olešnice je páteří obce

Krize přadláctví vedla k tomu, že v roce 1845 bylo nutné podporovat zdejší obyvatele vrchnostenskými příspěvky, aby nezemřeli hlady. Situaci nezlepšilo ani zřízení přadlácké školy, která měla naučit místní obyvatele modernějším technologiím. Problém byl, že po jejím absolvování neměli zdejší přadláci a tkalci ani na zakoupení lnu. Rozmáhaly se tak krádeže v lesích, pytláctví a pašování. Nakonec muselo být do obce k zachování pořádku povoláno dokonce vojsko.

Původní náhon k jednomu z mlýnu

Už od roku 1632 stával v obci kostel. Moc toho o něm nevíme, jen že byl chudě vybaven a až v roce 1788 byl jeho interiér obohacen o inventář ze zrušených klášterů v Opavě a ve Šternberku. Původní oltářní obraz Panny Marie byl nahrazen obrazem sv. Jana Křtitele a změnilo se i zasvěcení chrámu. Velkou část vybavení dodal i místní řezbář Bernard Kutzer.

V roce 1888 byla dokončena monumentální stavba současného kostela postaveného v novogotickém slohu. Také původní hornická kaple sv. Anny na Příčném vrchu byla v roce 1807 tak sešlá, že bylo nutné ji postavit znovu. Kaple v minulých letech proměněná v ruinu byla nedávno opravena a opět zdobí okolí obce.

Pomník padlých stojí rovněž u kostela

Už od roku 1762 byla ve vesnici škola, kterou na konci 19. století navštěvovalo téměř 100 dětí. V roce 1903 byla nadobro zastavena těžba v okolních dolech. V obci vzniká výroba šindelů a prosperuje i zdejší pila. Počet obyvatel obce však vytrvale klesal. V roce 1869 zde žilo 714 usedlíků. V roce 1939 už jen 542. Naprostou katastrofu znamenal odsun zdejších starousedlíků. V roce 1950 zde žilo je 19 lidí.

Dnes je Horní Údolí hlavně rekreační oblastí. Patří pod Zlaté Hory a chlubí se zejména krásným okolím. V obci samé najdeme zachovaných lidových staveb z 19. století. Monumentální je zdejší kostel sv. Jana Křtitele s přilehlým malebným hřbitovem a uměleckými díly podél něj. Po opravě se obec pyšní i obnovenými kaplemi sv. Anny a Panny Marie Bolestné. Samostatnou kapitolou jsou hornické památky a spousta stop po dávných těžbách.

Budova někdejší školy stojí přímo u hřbitova
autor: kbz
Spustit audio