Hostkovice byly kdysi vesnicí panských poslů

13. říjen 2021

Podle archeologických nálezů byly Hostkovice a jejich okolí osídlené už v dobách pravěku. Nálezy popelnicových pohřbů zase hovoří o slovanském a těsně předslovanském osídlení tohoto kraje. Právě na těchto základech patrně vznikaly první obce. Samotné Hostkovice jsou poprvé zmíněny k roku 1275.

Místní tradice říká, že obyvatelé obce měli už od 13. století status tzv. pohunčích což byli ve skutečnosti poslové zemských stavů, kteří přenášeli zprávy jednotlivým panským rodům nebo zemskému sněmu. Zprávy o nich máme zejména ze 17. století, kdy byli tito lidé v obci osvobozeni od roboty a tvořili zvláštní komunitu s vlastním rychtářem. Pohunčí měli svou pečeť a znak a podřízeni byli pouze nejvyššímu komorníkovi. V soudnictví podléhali právu zemskému, byli osvobozeni od všech jiných povinností. Podle místní tradice byl právě ve 13. Století jeden z těchto poslů jménem Hostík zakladatelem vesnice.

Obec byla dlouho samostatným statkem, který nepatřil pod žádné větší panství. Byla přifařena do Velkého Týnce. Od roku 1600 do roku 1625 byl majitelem vesnice evangelík Bernard Gedeon z Olešničky . V roce 1653 Rozina Martinkovská z Rozseče prodala dvůr i s jeho poddanými olomouckým jezuitům, kteří jej přiřadili ke svému panství v Rokytnici. Naopak zdejší pohunčí patřili k lipenskému panství. Toto rozdělení trvalo až do 19. století.

Pivo se v obci vařilo až do konce 19. století

V obci býval také panský pivovar a hostinec. Pivo se zde vařilo až do roku 1899 a pivovar stál za stodolou statku s číslem popisným 15 naproti kapli. Panský hostinec byl v roce 1781 prodán tehdejšímu nájemci a sloužil až do roku 1890. Druhá hospoda byla později přestavěna na prodejnu.

Hostkovická kaple stojí na místě staré zvonice, která spadla v roce 1843

Přestože dnes je obec součástí Tršic, v minulosti byla spádová spíše do Velkého Týnce. Kromě kostela sem děti chodily i do školy, později navštěvovali obecnou školu v Čechovicích.

Zdejší obyvatelé byli především zemědělci. I zde se, stejně jako na celém Tršicku v 80. letech 19. století začal pěstovat chmel. Nikdy zde však chmelařství nedosáhlo tak velkého rozšíření jako v jiných obcích v okolí. Na počátku 20. století zde vznikla menší provozovna produkující marmelády, ovocná vína, likéry a pálenky. Zanikla po druhé světové válce. Počet obyvatel obce po válce klesal. Dnes je vesnice součástí Tršic, jak už bylo řečeno, a žije tady asi 125 osob.

Památek v Hostkovicích není mnoho, jsou však docela zajímavé. Kaple s oltářem Panny Marie stojí na místě prastaré dřevěné zvonice, která spadla v roce 1843. Hned následujícího roku místní obyvatelé postavili kapli, která však byla menší než ta současná. Teprve v roce 1891 byla rozšířena i na popud zdejšího rodáka P. Antonína Krejčiříka, který rekonstrukci a vybavení kaple podporoval morálně i finančně. I díky této snaze byl následně jmenován čestným občanem obce.

Unikátní památník scelování pozemků z roku 1922

Před kaplí stojí socha Panny Marie z roku 1877. Krásný bílý kříž z roku 1926 stojí u cesty k Čechovicím. Boží muka pak na výpadovce do Vacanovic stojí od roku 1890, kdy nahradila starší stavbu. Podle legendy jsou prý pod nimi pohřbeni vojáci z třicetileté války.

Asi nejzajímavější pomník stojí naproti nim a je poměrně mladý. Pochází z roku 1922 a připomíná scelování místních polí, které proběhlo v letech 1911-1922. Je to zajímavá památka zemědělské minulosti zdejšího kraje.

autor: kbz
Spustit audio