Hranické viadukty přežily rozpad monarchie i stavbu koridoru

8. prosinec 2021

Když byla v roce 1836 zahájena výstavba jednokolejné železniční trati, která měla spojit Vídeň s Haličí, předkládal se tehdy císaři tento projekt zejména jako výhodný pro dovoz soli a pohyb vojska. Ferdinand Dobrotivý tehdy souhlasil se stavbou a akciová společnost, která tehdy spíše než na sůl myslela na ostravské uhlí a železo, začala se stavbou Severní dráhy císaře Ferdinanda a s ní i mostů u Hranic.

Pro realizaci projektu byla vytvořena akciová společnost, která začala se stavbou, a tak 7. července 1839 přijel vlak do Brna, 1. září 1841 do Přerova, 17. října 1841 do Olomouce a 15. srpna 1842 do Lipníka nad Bečvou. Jenže poté byla výstavba kvůli nedostatku financí přerušena a obnovena byla až v květnu 1844. Až v sobotu 1. května 1847 byl zprovozněn úsek Lipník – Bohumín a Hranicemi začal projíždět pravidelný vlakový provoz.

Přestože Moravská brána byla pro dopravu ve směru sever -  jih vždy nejvhodnější alternativou, stavba železnice si vyžádala mnohé technické stavby, které převedly trať přes členitý terén. Připomeňme dnes již nevyužívaný tunel ve Slavíči či jezernické viadukty. A právě u Hranic se viadukty objevují také. Tedy zpočátku jen jeden, který převádí trať přes sice mělké, zato široké údolí řeky Veličky.

K překlenutí údolí byl postaven viadukt, ne však nepodobný tomu jezernickému, o kterém v našem cestování již byla řeč. Hranický most, tedy ten nejstarší, má 32 cihlových oblouků a byl dokončen 23. srpna 1844. O tři měsíce později po mostě dlouhém 430 metrů projela první lokomotiva. Na stavbě prý pracovalo 2500 stavařů, z nichž údajně dvacítka zaplatila životem kvůli různým nehodám, které se při stavbě přihodily.

Nejmladší betonový viadukt

Na trati se nejprve jezdilo kyvadlově, tedy po jedné koleji. Ke konci 19. století však kapacita tratě vyžadovala vybudování druhé koleje, a tak se ke stávajícímu viaduktu přistavěl další most. Druhý hranický viadukt má oblouky postavené z kamene a stavěl se v letech 1870 až 1872. Rok po dokončení se druhá kolej dostala do pravidelného provozu.

Ani to ale nestačilo. Na počátku 20. století se začalo projektovat další rozšíření trati o dvě koleje. Projekt byl zpracován již v roce 1911 a se samotnou stavbou se začalo v roce 1916. Jenže, skončila první světová válka – provoz do Haliče už po rozpadu Rakousko-Uherska nebyl, co býval za její existence, a tak byla stavba zakonzervována.

Přitom v té době již v Hranicích stavaři začali budovat zcela nový viadukt, který měl zaujmout místo hned vedle dvou stávajících. Nová stavba byla tentokrát projektována jako most se 30 oblouky. I zde při stavbě umírali lidé – zejména zajatci, které válečná mašinerie na stavbu dopravila. Na vnitřní straně nejmladšího viaduktu, na 21. pilíři, se dodnes nachází ve výšce asi sedmi metrů na jednom z kamenných kvádrů několik čísel a písem. Podle tradice se jedná o iniciály dvou italských zajatců, kteří se 23. září 1918 zřítili při práci na zem a zabili se. Dokonce se vyprávělo, že oba byli v pilíři zazděni a kámen představuje jejich náhrobek.

Z boku vypadají Hranické viadukty jako jeden most

Válečné nebezpečí a potřeba zkapacitnit železniční tratě vedla ve třicátých letech stavaře i dráhy k urychlené práci na dostavbě mostu. Ta nakonec dostala podobu viaduktu s betonovými klenbami, který tak doplnil stávající podobu této dopravní tepny.

Hranické viadukty mají tu smůlu, že nejsou vidět z hlavní cesty jako například viadukt v Jezernici. Proto sem zdaleka nezavítá tolik turistů, kolik by si tato stavba, která přečkala rozpad monarchie, dvě války i modernizaci v roce 2004, zasloužila. Dnes je celá stavba technickou památkou a díky městu vás u ní čeká informační tabule, z níž se dá načerpat spousta zajímavých informací o této jistě nevšední technické stavbě.

autor: kbz
Spustit audio