Hráz Plumlovské přehrady stojí na bývalém rybníce

24. červen 2023

Plumlovská přehrada je jedním z nejvyhledávanějších míst pro rekreaci na Prostějovsku. Na jejím břehu je množství chat, několik kempů a rekreačních středisek. Je to však i pozoruhodné technické dílo, které stojí za vidění.

Řeka Hloučela byla na místě Plumlovské přehrady spoutána hrázemi již v dávné minulosti. Rybníky, které zde byly vybudovány, sahají dobou svého vzniku patrně stejně jako Podhradský rybník nad přehradou do období perštejnské vlády nad zdejším krajem, tedy do 16. století. Samotná hráz dnešní přehrady vznikla zvýšením původní hráze tzv. stochovského rybníka. Přímo na dně přehrady jsou pak dodnes při nízkém stavu vody vidět zbytky rybníka Zlechovského. Oba rybníky sloužily hospodářským účelům a pomáhala rovněž provozu mlýna, jehož budovy dodnes stojí pod hrází přehrady.

Kdysi byly v údolí řeky tři rybníky. Dva přehrada zatopila, Podhrádský rybník je dnes vyhledávaným místem turistů i fotografů

Počátky snah o přehrazení řeky Hloučely nad Mostkovicemi novou hrází sahají až do začátku 20. století. Po velkých povodních, které tehdy poničily značnou část povodí, začalo jednání o stavbě přehradní nádrže. Místní lidé se stavbou nesouhlasili, chtěli problémy řešit spíše prohloubením a vyčištěním stávajících rybníků, ale zemský výbor nakonec v roce 1911 souhlasil se stavbou přehrady.

Stavební práce se rozběhly v roce 1913, ale hned následujícího roku byly práce kvůli začínající válce přerušeny. I za první světové války se však na přehradě budovalo. Podle dobových zpráv pracovali na stavbě a zejména při těžbě kamene italští zajatci.

Další díly z pořadu Technické památky si poslechěte ZDE 

Stavební práce byly v plném rozsahu obnoveny až v roce 1921. Budovalo se však dlouho – celá přehrada byla nakonec dokončena až v roce 1933 a zkolaudována ještě o tři roky později.

Nakonec v údolí řeky Hloučely vzniklo pozoruhodné stavební dílo. Sypaná hráz je v koruně dlouhá 464,5 m a 7 m široká. Výška koruny hráze nade dnem přehrady je 17 m. Technická zařízení hráze reprezentuje boční nehrazený přeliv dlouhý 61 metrů, který slouží při kritickém zvýšení hladiny. Hlavní výpusti jsou pak vedeny nitrem vodní věže, který je od dna až po střechu vysoká asi 26 metrů. Nitrem vedou dvě 1300 mm výpustní trubky a další výpust používaná pro běžné manipulování s hladinou. Kromě toho j zde prostor na instalaci turbíny, která byla při rekonstrukci přehrady demontována. Přehrada má plochu hladiny cca 74 hektarů a celkově zadržuje 5,450 milionu kubíků vody.

Kromě rekreační funkce má Plumlovská vodní nádrž za úkol zejména regulovat povodňové průtoky na řece Hloučele. Pomáhá ale udržovat minimální průtok v suchých obdobích.

Nejznámější však přehrada je mezi rekreanty. Po vyčištění a úpravě dna v nedávné minulosti se zlepšil i stav vody v nádrži. Okolní chaty a rekreační zařízení jsou neklamným důkazem toho, že přehrada smysl má.

Znáte z kalendáře Českého rozhlasu Olomouc pro rok 2023

Kalendář Českého rozhlasu Olomouc 2023: Hráz Plumlovské přehrady stojí na bývalém rybníce
Spustit audio