I ve vyšším věku je třeba zůstat aktivní, poznávat svět a přitom se bavit, potvrzují senioři

28. listopad 2017

Český rozhlas Olomouc věnuje velkou část programu v týdnu od 27. listopadu do 3. prosince seniorům. Tento týden otevřel už v neděli 26. listopadu pořad z cyklu Přímo z místa. S mikrofonem jsme navštívili projekt realizovaný v Pevnosti poznání, interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého v Olomouci.

„Jedná se o kurzy pro seniory s názvem Blízká setkání třetího věku. Kurzy jsou zaměřené na to, jak využít vědu v každodenním životě seniorů. Duší projektu je Ivana Fellnerová z Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty, předsedkyně spolku Pro poznání, který je pořadatelem projektu. Ve spolku se rekrutovali zaměstnanci Pevnosti poznání, kteří dostali nápad projekt realizovat. Kurzy souvisí s rolí Univerzity Palackého, která by měla být společensky zodpovědná a měla by přinášet benefity nejen studentům, ale i celé společnosti. To se tady v Pevnosti poznání snažíme dělat,“ vysvětluje na úvod vedoucí Pevnosti poznání Matěj Dostálek.

„Jde do značné míry o vzdělání zážitkovou a zábavnou, názornou a interaktivní formou, aby člověk neměl pocit, že se učí, ale především se baví. Snažíme se vysvětlit i složité problémy jednoduše. K tomu nám pomáhají právě možnosti prostředí Pevnosti poznání. Kurz je přínosný také tím, že se zde frekventanti velmi dobře poznají. Ve skupinách zhruba 20 osob mohou navazovat přátelství a kontakty. Sociální faktor je tu velmi podstatný. Je to promyšlená kombinace aktivit, které jsou účelné právě pro seniory. Trénování paměti, pohyb zaměřený na jejich možnosti a psychologie opět zaměřená na starší generaci – to vše je nakombinované do jednoho celku,“ představuje projekt předsedkyně zmíněného spolku a lektorka kurzů fyziologie Ivana Fellnerová.

Ivana Fellnerová při kurzu fyziologie

V pořadu Přímo z místa navštívíme lekce žonglování, které, jak se tu dozvídáme, pomáhají při propojování pravé a levé mozkové hemisféry. Podíváme se také na výuku trénování paměti. Pohybové cvičení, kterého jsme byli účastni, zvládla i seniorka s francouzskými holemi. Při přednášce z fyziologie jsme se dozvěděli mnohé o fungování lidského těla. Sami senioři posluchačům prozradí, co je právě pro ně motivací a co jim sebezdokonalování i tělesné aktivity přinášejí a co je k nim motivuje.

Na závěr reportáže navštívíme také canisterapii a dozvíme se, jak v Domově pro seniory v Července přivádějí k aktivitám klienty, kterým už jejich handicapy nedovolují vyhledávat podněty a zábavu mimo budovu zařízení, kde bydlí.

Lekce tréninku paměti s Věrou Přikrylovou

Spoustu další inspirace najdou posluchači i v dalších pořadech, rozhlasových poradnách vysílaných v tomto týdnu ve všedních dnech mezi 10. a 11. hodinou, po nich budou následovat rozhovory s osobnostmi starší generace, které mohou být příkladem i pro mladší.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio