Kostel ve Starém Městě pod Sněžníkem měl předchůdce, o němž víme jen to, že existoval

16. srpen 2017
Staré Město pod Sněžníkem - kostel sv. Anny

Panoramatu Starého Města pod Králickým sněžníkem vévodí dvě vysoké věže. Jednou z nich je věž radniční a ta druhá patří kostelu sv. Anny, který je podobně jako radnice původně renesanční stavbou. Historie zdejší farnosti je zřejmě stejně dlouhá jako historie samotného města.

První zmínka o zdejším kostele ale spadá až do doby vzniku litomyšlského biskupství v roce 1350. O jeho tehdejší podobě, velikosti a dokonce ani místě, kde stával, nic bližšího nevíme. Je však jisté, že v době, kdy se majiteli kolštejnského panství stali Petřvaldští z Petřvaldu, nevyhovoval už starý kostel svému účelu, a tak ho vrchnost nechala přestavět. Stalo se tak kolem roku 1616, patrně na popud jezuitského misionáře Jana Schmidtlina.

Stavitelem kostela byl pravděpodobně Antonio Thoma, který vlastnil stavební huť ve Velkých Losinách. Stavba byla dokončena v roce 1617 a v červenci 1618 správce olomouckého biskupství Arnošt Platejz kostel vysvětil.

Kostel dostal trojlodní, pozdně renesanční podobu. Na rozdíl od jiných chrámů z období renesance na Šumpersku byl zaklenut křížovou klenbou. Původně stavba neměla věž. Ta se přistavěla až po třicetileté válce, kdy se upravovaly také boční lodě a vyměňovala se původní okna. Věž má výšku 48 metrů a nesla původně tři zvony, které však bývaly za válečných časů často rekvírovány.

Staré Město pod Sněžníkem - panorama

Areál kostela stojí na vyvýšenině v horní části města. Z jižní strany sousedí se hřbitovem ohrazeným kamennou zdí. Márnice u kostela pochází z druhé poloviny 18. století. K areálu patří ohradní zeď s krytou vstupní branou a dvěma kaplemi, které zobrazují okamžiky ze života Ježíše Krista. Před branou je postaven kamenný kříž. Prostranství před kostelem směrem k náměstí bylo v minulých letech upraveno a otevírá zajímavé pohledy na tuto památku.

K patroniciu kostela se vztahuje slavná pouť, kterou v posledních letech ve Starém Městě pojímají jako velkolepou akci, na níž se sjíždí tisíce návštěvníků z okolí i z nedalekého Polska.