Pravěké kopce živých a mrtvých na okraji Terezského údolí

15. srpen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rmíz
0:00
/
0:00

Terezské údolí se táhne od Náměště na Hané k Laškovu. Na podzim lákají k vycházce květy ocúnů. Na kopci Rmízu u Laškova bývalo hradiště. Z východní strany ho chránily strmé srázy. Jinde stály hradby, které, jak se odhaduje, sahaly až do výšky pěti metrů. Můžeme narazit na pozůstatky čtyř pásem mohutného opevnění. 

Dnes brání výhledům ze Rmízu vzrostlý les. Archeologové tu objevili kamenné podezdívky srubů, zbytky výmazů podlah, zlomky keramických nádob, nástroje, šperky i zbraně.

Pavlína Kalábková

„Je to pravěké hradiště osídlené hlavně ve dvou časových etapách – v pozdní době kamenné a také v pozdní době bronzové a na začátku doby železné. Rozkládalo se na ploše asi 17,5 ha. V pravěku fungovalo jako centrální sídliště. Bylo zde centrum obchodu, směny, pobývala tu bojová jednotka ochraňující elity, možná bychom tu našli i místo kultu. Byl to středobod regionálního světa,“ říká archeoložka z Univerzity Palackého Pavlína Kalábková.

Křemela

Přes malé údolí můžeme projít na kopec Křemela. Zde archeologové identifikovali čtyři mohylová pohřebiště, patřící k největším v republice.  Mohyly jsou podlouhlé vyvýšeniny, které můžeme objevit mezi stromy v lese. „Dlouhé jsou přibližně od dvanácti do pětadvaceti metrů, široké čtyři až osm metrů. Dnes mají oválný půdorys, původně ale byly většinou vymezeny obvodovou kamennou zídkou ve tvaru obdélníku, představuji si je jako domy mrtvých“ vysvětluje Pavlína Kalábková. Největší pohřebiště tu zahrnuje asi 58 mohyl a v každé se dají očekávat minimálně dva i čtyři, případně šest hrobů.

Pavlína Kalábková na Křemele

Na Rmíz upozorňuje i deska naučné stezky vedoucí Terezským údolím. 

autor: Aleš Spurný
Spustit audio