Přírodní rezervace u Lobodic skrývá nejstarší podzemní zásobník plynu u nás

30. září 2023

Krásná přírodní rezervace Zástudánčí zasahuje do malebné krajiny nivy soutoku Bečvy a Moravy. Mnohé proto překvapí zvláštní potrubí, které se zde sem tam objevuje a zase mizí pod zem. Jen zasvěcení vědí, že se právě zde skrývá pozemní nejstarší zásobník plynu u nás.

Provozní objekty zásobníku stojí přímo na pravém břehu Moravy v nejnižší části Lobodic – malé obce u Tovačova. Rozcestník zde sice napovídá názvem plynárna, jinak se ovšem to nejdůležitější skrývá pod zemí, kde příroda vytvořila prostor plný porézní horniny, seshora i zdola neprodyšně uzavřený nepropustnými vrstvami. Už za druhé světové války přišli na tuto unikátní lokalitu němečtí prospektoři, kteří zde hledali ropu. V padesátých letech byl celý areál opět důkladně prozkoumán. Seismický průzkum celé oblasti potvrdil, že se zde nacházejí podzemní struktury, které jsou vhodné k uskladnění strategických zásob plynu a tak bylo rozhodnuto této přírodní lokality využít.

Zpočátku se zde měl ukládat přebytek koksárenského plynu z Ostravska. Už v roce 1962 se začalo se stavbou a 25. května 1965 byl pod povrch země vtlačen první svítiplyn. Zásobník měl tehdy kapacitu 100 milionů m3 a byl nadále rozšiřován a zdokonalován. Pozoruhodný je také tím, že se jedná o jediný zásobník aquiferového typu u nás. Zatímco podobné zásobníky většinou využívají volných prostorů po těžbě plynu či ropy, zde byla porézní hornina mezi nepropustnými vrstvami vyplněna vodou. Tu plyn vytlačoval a tak vznikl prostor pro jeho uskladnění.

Další díly z pořadu Technické památky si poslechěte ZDE 

Zásobník na přelomu 80. a 90. let úspěšně prošel rekonverzí ze svítiplynu na zemní plyn a dnes se zde může uskladnit až 177 milionů kubíků této strategické suroviny. Prostory zásobníku si pronajímají jednotliví obchodníci s plynem, kteří platí za jeho uskladnění. O provoz se stará majitel zásobníku společnost Innogy Gas Storage s.r.o., která v ČR provozuje celkem šest těchto zásobníků s celkovou kapacitou 2,6. mld m3, přičemž lobodický zásobník je druhý nejmenší. Toto množství by ČR vystačilo cca na 2 – 3 měsíce.

Plyn sem proudí z tranzitního plynovodu, ve filtrační stanici se zbaví nečistot a kompresor jej pod velmi vysokým tlakem (3,5 – 5,58 MPa) jej přivede do produkčních sond. To jsou vlastně vystrojené vrty hluboké kolem 500 metrů, které procházejí přes těsnící vrstvu až do úložného prostoru, kam se plyn vhání. Celkem je v přírodní rezervaci umístěno dvacet produkčních sond. Jejich bezpečnost je důsledně hlídána a postupně jsou opatřovány podpovrchovými ventily, které je zabezpečí před jakýmkoliv problémem, který by je na povrchu mohl potkat.

Regulační stanice upravuje tlak plynu na hodnotu požadovanou zákazníkem

Těžba plynu probíhá opačným způsobem. Z podzemí se plyn vytěží, v regulační stanici se upraví na potřebný tlak, označí se odorantem, aby zákazník byl schopen postihnout případné úniky, a zamíří do distribuční sítě.

Provozní prostory plynárny jsou turistům přístupné jen v rámci dnů otevřených dveří, do rezervace Zástudánčí však vede cyklostezka, která umožní spatřit některé produkční sondy. Zajímavé technické zařízení se zde snoubí s příjemnou přírodou lužních lesů kolem Moravy a doslova láká k procházkám. Více se dozvíte v dalším díle cyklu Česko, země neznámá.

Znáte z kalendáře Českého rozhlasu Olomouc pro rok 2023

Kalendář Českého rozhlasu Olomouc 2023: Přírodní rezervace u Lobodic skrývá nejstarší podzemní zásobník plynu u nás
Spustit audio