Putování po stopách restaurátora René Tikala

Se Zvědavým mikrofonem se vypravíme po stopách akademického sochaře a restaurátora René Tikala na Olomoucku. A těch bychom našli více než dvě desítky.

Podílel se na obnově památky UNESCO Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, restauroval reliéfy na renesančním Edelmannově paláci a jeho dílem je i obnovená Merkurova kašna.

Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci René Tikal se podílel na instalaci expozice a restaurování exponátů stálé výstavy nazvané Příběh kamene. A restauroval také soubor čtyř renesančních pískovcových reliéfů, které jsou dnes kulturní památkou.

Jednou z jeho nejvýznamnějších prací je restaurování 14 soch na atice premonstrátské rezidence baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Svůj podpis zanechal i na nejkrásnější památce města Uničova – Mariánském sloupu, díle významných barokních umělců Georga Heinze a Severina Tischlera.

Stopy jeho práce najdete například i v Hranicích, ve Šternberku, Litovli, v Branné, Libině, Dubu nad Moravou, v Písečné i v Prostějově.

V současné době pracuje na Pražském hradě na restaurování pěti socha Matyáše Brauna v jižních zahradách a také na restaurování sochařské výzdoby na Kuksu.