V Hanušovicích se vaří pivo už 140 let

31. říjen 2014

S dopolední reportáží Přímo z místa se vydáme do jesenického údolí Hanušovic. Tamní pivovar totiž za nedlouho oslaví významné jubileum.

„Bude to 140 let, kdy 28. prosince 1874 první sládek a jeden ze zakladatelů uvařil první várku zdejšího piva. Hned následující den s kolegy uvařil várku číslo dvě, a tím začala historie hanušovického piva“, říká ředitel pivovaru Vladimír Zika.

Tuto dobu připomíná nejen zdejší muzeum, jehož expozice je instalovaná v budově bývalé školy poblíž pivovaru. V areálu v němž se neustále pivo vaří, najdeme budovu ledovny a rybníky, které právě kvůli ledu kdysi k takovýmto provozům patřily.

Stejně jako u jiných historických pivovarů, je zdejší chloubou reprezentativní srdce komplexu – varna obložená mramorem a blyštící se mosaznými korpusy dodnes využívaných kotlů.

Dnes ovšem pracovník, který je obsluhuje, nemusí ručně ovládat různé ventily a šoupata, ale dění se sleduje a řídí pomocí počítače. Proces vaření piva, který čerpá z novodobých poznatků i z tradičních postupů si ve stručnosti představíme při procházce specializovanými pracovišti.

Navštívíme spilku, kde v nerezových kádích mladé pivo, odcházející z varny přes vířivou káď a chladič, zraje. Prohlédneme si ležácké tanky a seznámíme se také s filtrací pomocí pozůstatků třetihorních rostlin.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio