Vědecké centrum v Olomouci pracuje s nejvýkonnějším mikroskopem u nás

4. listopad 2013

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů je jedním ze tří center, která vznikla při Univerzitě Palackého v Olomouci po roce 2010.

Jsou to centra vědecké excelence v různých oblastech: Medicínskému výzkumu se věnuje Ústav molekulární a translační medicíny. Centrum regionu Haná se zabývá zemědělským a biotechnologickým výzkumem. Jednotlivá pracoviště vyvíjí zejména aktivity v oblasti materiálových, optických věd a chemie.

V Poloprovozní laboratoři pevnolátkových syntéz se v pecích připravují nanomateriály na bázi nula-mocného železa, které dokáže čistit kontaminované podzemní vody. Tyto látky je možné použít třeba i v případě náhlých havárií.

V Laboratoři magnetických měření se zkoumá chování magnetických nanočástic, které najdou uplatnění v medicíně, kupříkladu jako kontrastní látka při zobrazování metodou magnetické rezonance. Tyto částice také dokážou v těle transportovat léky na postižená místa, a tím snížit jejich vedlejší účinky.

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

Ke studiu nanomateriálů a jejich aplikací slouží také nevýkonnější elektronový mikroskop v České republice. Velké zvětšení umožňuje zkoumat látky v rozlišení atomů. Aby mohl přístroj spolehlivě fungovat, je místnost vybavena antivibrační podlahou a velice citlivou klimatizací. Pořízení mikroskopu přišlo na 55 milionů.

V Laboratoři výpočetní chemie vysoce výkonný superpočítač simuluje chemické reakce a předpovídá chování materiálů.

Součástí centra jsou také optické laboratoře. Ty se podílejí se na projektech zkoumání podstaty hmoty ve spolupráci např. se střediskem pro jaderný výzkum CERN u Ženevy. Vyvíjejí tu i komponenty pro observatoř Pierra Augera v Argentině, kde studují vlastnosti vysoce energetických částic přilétajících z vesmíru. Na olomouckých pracovištích zkoumají také jednotlivé fotony a zabývají se kvantovým zpracováním informace.

autoři: pese , Aleš Spurný
Spustit audio