Vysokou proslavil Franz Schubert, který zde měl kořeny, v obci však nikdy nebyl

28. listopad 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vysoká leží na svahu sviní hory v masívu Králického Sněžníku
0:00
/
0:00

Osadu Vysoká, dnes součást Malé Moravy, najdeme pod vrcholem Sviní hory v masívu Králického sněžníku. Svému jménu dělá skutečně čest, neboť se nachází v nadmořské výšce kolem 700 metrů na východních svazích hor. Osada je nejen horskou vsí s malebnou krajinou, ale také místem spojeným s předky hudebního skladatele Franze Schuberta

Cesta do Vysoké vede od osady Vlaské, po úzké, příkře stoupající silničce, která nás lesem, dnes bohužel po nedávných polomech dost prořídlým, přivede na slunečný svah hory, který pokrývají pastviny a alpinské louky.

Kapli v obci nechal postavit děd Franze Schuberta Carl

První zmínka o Vysoké se dochovala z roku 1325. Tehdy ji rytíř Jan Wüstehub, spolu s jinými vesnicemi, daroval cisterciáckému klášteru v Kamienci Ząbkowickem. Osada v horách však neměla na růžích ustláno a v historických pramenech je brzy uváděna jako pustá. Zde možná jedno upozornění, osada, která zde zanikla, se někdy nazývá také starý Vojtíškov, takže, těžko říci, jak to tu s těmi vesnicemi vlastně bylo.

Až kolem roku 1563 se sem lidé vrátili a původní jméno obce nahradili logickým pojmenováním - Nová Ves. Ke svému původnímu jménu se tak osada vrátila až v roce 1948.

V obci se dochovaly původní chalupy nově opravené

Ve zmíněném roce 1563 kázal Václav ze Zvole, pán na Kolštejně, Linhartu Lecklovi vystavěti v Nové vsi rychtu, obdaroval ho dvěma lány polí a dvěma lány úhoru, dovolil mu brát si z lesa dříví na louče, držet ševce, krejčího, pekaře a pláteníka, volně čepovat víno a vařit a nalévat pivo. Pokud vrchnost nevystaví sama pivovar, směl také kladské a svídnické pivo kdokoliv volně prodávat. O jednadvacet let později byli zdejší lidé za úplatu vyvázáni z roboty.

Ves měla roku 1654 21 usedlostí s 484 měřicemi polí a 106 obyvatel. Rychtářem se 70 měřicemi polí byl Jiří Mick. V roce 1791 bylo tu 41 stavení s 299 obyvateli, v roce1839 42 domů s 253 obyvateli a v roce 1930 52 domů, 227 katolických obyvatel, z toho bylo 226 Němců a 1 Čech. Nová Ves měla tehdy německou jednotřídní školu a spotřební spolek.

Rodný dům otce Franze Schuberta už můžeme spatřit jen na obrázku

Vysokou proslavil člověk, který zde vlastně nikdy ani nebyl. Jeho kořeny jsou zde ale zapuštěny pěkně hluboko. Je jím hudební skladatel Franz Schubert. Jeho otec se zde narodil v roce 1763. Ještě více zde nechal své stopy skladatelův dědeček Carl Schubert. Jak víme z dobových dokumentů, právě on hájil svého času zdejší sedláky proti kolštejnské vrchnosti. Hmatatelné památky na jeho působení v obci máme hned dvě. První je zdejší kaple Nejsvětější Trojice, jejíž stavbu inicioval již v roce 1782. Kaple sloužila až do konce II. světové války jako svatostánek. V letech 1948 – 1989 byla zcela zdevastována a vedle byl postaven kravín, který až do roku 1997 jako vyhořelá zřícenina hyzdil okolí.

S opravou kaple započal, za podpory vlády ČR a krajanů z Německa a Rakouska, občanský spolek místních obyvatel a chatařů ve spolupráci s milovníky díla Franze Schuberta. K 200. výročí narození skladatele zde byl otevřen památník Schubertova rodu, který je po předchozí domluvě možné si prohlédnout.

Kaple dnes slouží jako památník předků hudebního skladatele Franze Schuberta

Když se vydáme od kaple údolní cestou po žluté turistické značce a na protějším hřebenu odbočíme doprava, dojdeme k další památce Vysoké, ve které má prsty Carl Schubert. Barokní sochu Krista na hoře Olivetské. Na zadní straně podstavce je nápis: Postaveno jedním nehodným milovníkem Carlem Schubertem z Neudorffu č. 41 Anno Dominni 1780. Na stěnách jsou citáty z evangelia.

Carl Schubert byl rovněž donátorem vztyčení sochy Krista na Hoře Olivetské nad obcí

Z Vysoké můžeme pokračovat po značených trasách do Vysokých Žibřidovic či na druhou stranu na hřeben a pak dále na Králický sněžník.

autor: kbz
Spustit audio