Železné mostní konstrukce patří k největší exponátům Muzea silnic ve Vikýřovicích

19. srpen 2023

Nádvoří Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka je plné silničářských strojů a zařízení. Najdeme zde ovšem i exponáty rozměrnější – například tři obloukové železné mosty, které donedávna překlenovaly významné řeky regionu i přesto, že byly vyrobeny již v předminulém století. Vše ještě doplňuje unikátní lávka pro pěší z nádraží v nedalekém Šumperku.

Cesta mostů z běžného provozu do muzea byla poměrně rychlá. Ve chvíli, kdy přestaly vyhovovat zvyšujícímu se provozu na silnicích, byly sejmuty a nahrazeny moderními mostními konstrukcemi. Naštěstí však neputovaly do šrotu, jako desítky jejich předchůdců, ale díky nadšencům i ze Správy a údržby silnic bylo rozhodnuto je převést do nového muzea silnic, kde vhodně doplnily vnitřní expozici věnovanou silničním mostům jako takovým.

Mosty jsou pro zdejší region typické, v minulosti jich zde stávalo mnohem více, protože mosty vyrobila železářská společnost bratří Kleinů v Sobotíně. Její mostní konstrukce byly instalovány nejen zde, v kraji pod Jeseníky, ale doslova po celé monarchii. Dodnes najdeme některé výrobky této firmy například v Krnově, kolem Vídně i v Maďarsku. Firma používala obloukové a nosníkové mosty na stavbách, které sama budovala.

Zmíněné tři mosty z muzea ve Vikýřovicích ovšem stávaly na Šumpersku. Nejstarším z nich je most z roku 1888, který původně překlenoval řeku Třebůvku v Moravičanech. Je z mostů v muzeu také největší a pozoruhodný i netypickým zavětrování, oblouků v horní části příhradových oblouků. Most byl snesen v roce 2009. Jeho nosnou konstrukci tvoří dva ocelové, příhradové, nýtované parabolické nosníky o výšce 3,95 metrů a délce 30,6 metrů.

Jen o něco mladší byl most, který stál na hranici katastrů obce Hrabenov a Ruda nad Moravou a překlenoval řeku Moravu. Most vyrobený v roce 1893 přežil i katastrofální povodeň v roce 1997. Osudnou se mu však stala omezená nosnost a malá šířka. I díky ní byl v roce 2007 snesen a umístěn v muzeu. 

Další díly z pořadu Technické památky si poslechěte ZDE 

Nejmladší ze zdejších třech silničních mostů je oblouková konstrukce mostu původně umístěného nad řekou Moravskou Sázavou na moravskočeské hranici nedaleko Hoštejna. Tento most byl vyroben v roce 1900. Byl snesen už na konci devadesátých let, a protože tehdy muzeum silnic ještě neexistovalo, byl díky nadšencům dlouhá léta uskladněn na Správě a údržbě silnic.

Kromě mostů najdeme v muzeu silnic ještě jeden železný unikát, který ovšem sloužil pěším. Původní lávka, která stála při Lidické ulici v Šumperku, umožňovala lidem bezpečně překonat seřazovací část šumperského nádraží, kde sice dodnes existuje přejezd, ale stejně jako kdysi zde častý posun neumožňuje bezpečné překonání kolejiště. Lávka je výrobkem železárny v Brance u Opavy založené už v roce 1862. Samotná lávka byla vyrobena v roce 1914. I když už dlouho nesloužila k přechodu přes kolejiště, ještě v devadesátých letech stála nad nádražím v Šumperku. Skončila nakonec v muzeu, ale existuje záměr, kdy by po důkladné opravě opět mohla sloužit veřejnosti. Mohla by totiž převádět do muzea návštěvníky přes frekventovanou silnici I/11 v sousedství muzea.

Kromě venkovních exponátů mostních konstrukcí stojí za to zavítat i do útrob muzea, kde je mostům věnována rozsáhlá expozice. V ní se mimo jiné dozvíte, jaký byl vývoj mostního stavitelství od pravěku až po moderní mosty, překlenující například mořské úžiny.

Znáte z kalendáře Českého rozhlasu Olomouc pro rok 2023

Kalendář Českého rozhlasu Olomouc 2023: Železné mostní konstrukce patří k největší exponátům Muzea silnic ve Vikýřovicích
Spustit audio