Autisté jsou prostě "jiní"

26. březen 2014

Na svět se dívají jinak, jinak reagují, jinak se chovají. A potřebují naši pomoc.

Označení autismus pochází z řeckého slova autos a znamená "sám". Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jde o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Lékaři zatím neodhalili jeho příčinu.

Jde o celoživotní vývojovou vadu, která způsobuje problémy s komunikací, kontaktem s ostatními lidmi a vytvářením sociálních vazeb.

Rozlišujeme několik typů poruch autistického spektra - dětský autismus, Rettův syndrom, Atypický autismus, Aspergerův syndrom nebo Dezintegrační poruchu.

Příčiny autismu nejsou známé. Jak vypadá vyšetření a léčba? Jak se pracuje s autisty? Jak s jejich rodiči? Jaké pověry kolují mezi lidmi? A mají autisté šanci na zlepšení svého zdravotního stavu?

V Apatyce 27. března byla naším hostem neuroložka Marta Neklanová z olomoucké Fakultní nemocnice.

autor: voj
Spustit audio