Bohuňovice tvoří tři obce spojené v jednu roku 1960

28. červen 2018

Obec Bohuňovice leží v úrodném kraji tří řek – Trusovky, Oskavy a Moravy. To v minulosti obci přinášelo prosperitu, ale bohužel i časté povodně.

Dnešní Bohuňovice byly původně třemi samostatnými vesnicemi. Bohuňovice, Trusovice a Moravská Loděnice byly sloučeny v roce 1960. Stále však obec leží na třech katastrech.  Historie obce sahá až do roku 1078, kdy je v zakládací listině kláštera Hradisko uvedena také obec Bunovici. To je také počátek dlouhého soužití, ve kterém byl klášter až do svého zrušení s několika málo výjimkami vždy držitelem obce.

Deska s letopočtem ze 17. století zazděná ve věži kostela

Trusovice se poprvé zmiňují až k roku 1370 jako majetek olomoucké kapituly. Naopak Moravská Loděnice byla majetkem markraběte. V roce 1232 její část daroval markrabí Přemysl Otakar II. svému kaplanu Řehořovi, v roce 254 pak část obce zeměpán věnoval rovněž olomoucké kapitule.

V 16. století existoval ve vsi dvůr, v okolí byl zřízen rybník a byla zde i fara. První škola byla v obci doložena už roku 1660. Roku 1784 byl klášter na Hradisku zrušen a Bohuňovice i s jinými obcemi přešly do majetku náboženského fondu. Krátce obec vlastnili i Lichtenštejnové. Loděnice byla v držení města a Trusovice stále patřily církvi. Po roce 1848 připadly Bohuňovice k politickému a soudnímu okresu Šternberk. Za okupace však byly vyjmuty ze záboru a byly přiřazeny do olomouckého okresu.

Kaplička s pamětní deskou padlým v Moravské Loděnici

Od roku 1848 patřily Bohuňovice k okresu Šternberk. Pouze za nacistické okupace v letech 1939 – 1945 byly jako čistě česká obec vypuštěny ze záboru a přiděleny k okresu Olomouc. Byla to zemědělská obec, kde však nechyběla řemesla a obchod. Průmyslová výroba, zejména v podobě parní pily, zde vzrostla po dokončení železniční stanice v roce 1868. Samotná železniční trať byla budována v letech 1864 – 1867. Bohuňovice se stávaly regionálním centrem a také centrem českých spolků.

Obec je bohatá na památky. K těm patří hlavně barokní kostel sv. Jana Křtitele, který byl postaven roku 1750. V jeho blízkosti se nachází zlacený kříž z roku 1856 se Kristem a socha Jana Husa z roku 1921. Návrh na její podobu je dílem sochaře Julia Pelikána a vytvořen byl olomouckým kameníkem J. L. Urbanem.

Kaplička se sochou sv. Floriána v Moravské Loděnici

Zajímavá je dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého, umístěná při vjezdu do obce. Kaple v Loděnici nese pamětní desku vojákům padlým v první světové válce a další z kapliček, rovněž z 19. století, pak v nice nad vchodem sochu sv. Floriána.  Menší kaple se nachází také na návsi v Trusovicích stejně jako pomník padlým. Pozoruhodný je také prastarý dub, který stojí na hrázi dnes už neexistujícího rybníka. Jeho stáří se odhaduje na 500 let.

Pomník mistra Jana Husa
autor: kbz
Spustit audio