Bohuslav Smejkal devadesátiletý

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc

Další Toulky krajem věnujeme významné osobnosti českého kulturního života – knihovníkovi, publicistovi a bibliofilovi Bohuslavu Smejkalovi, který se v květnu dožívá devadesáti let.

Bohuslav Smejkal se narodil 11. května 1924 v Holici u Olomouce, od roku 1933 žije v Samotiškách. Po osmiletém studiu na Slovanském gymnáziu v Olomouci byl v roce 1943 nasazen na nucené práce. Po osvobození Československa, na radu svého otcovského přítele O. F. Bablera, se rozhodl pro povolání knihovníka; vzdělání k tomu získal v Kroměříži a na filozofické fakultě UK v Praze.

Čtyři roky působil v knihovně Obchodní a živnostenské komory, 35 let ve Státní vědecké knihovně v Olomouci a 11 let v knihovně Olomouckého arcibiskupství. Poznání těchto rozsáhlých a významných knihovních fondů značně přispělo k jeho encyklopedickým znalostem. Ve Vědecké knihovně se setkal s mnoha vědeckými a kulturními pracovníky; s několika ho spojilo celoživotní přátelství.

Záhy vstoupil mezi členy Spolku českých bibliofilů a určitý čas také spoluredigoval spolkové Zprávy. Podílel se i na činnosti Klubu přátel výtvarného umění a Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Od roku 1997 je kurátorem několika výstav díla moravského rodáka, žijícího ve Francii a Španělsku, akademického malíře A. M. Machourka. Od svých 16 let, kdy publikoval své prvotiny v olomouckém Našinci, psal a píše do mnoha regionálních i celostátních periodik a sborníků, takže jeho bibliografie čítá několik set položek, mezi nimi i desítku samostatných publikací.

Mnozí ho znají také jak zasvěceného průvodce památkami Olomouce a Svatého Kopečka. Samotiškám věnoval větší počet historicko-vlastivědných pojednání, uveřejněných v jedenácti ročenkách „Občanům Samotišek – květen“. Stručnou historii Samotišek vypsal v samostatné drobné publikaci. S dějinami obce se seznámil z archivních pramenů, z literatury, i z obecní kroniky; sám ji psal od roku 1993. Při hodových slavnostech se podílel s dalšími občany ve zdejším Klubu na výstavách výtvarných děl a výstavách místní lidové tvořivosti.

Hostem býval také mezi občany Senior klubu. Dá se říci, že jeho zájem se soustřeďuje především na pamětihodnosti Olomouce, Svatého Kopečka, Kroměříže, Samotišek a Holice. Jeho práce v knihovnictví byla několikrát oceněna čestnými uznáními rady Severomoravského KNV. Spolek českých bibliofilů ho jmenoval v roce 1989 svým čestným členem. V roce 1998 získal za svou kulturně-osvětovou práci Cenu města Olomouce za rok 1998.