Čehovice po zničení postavili znovu a jinde

1. září 2021

Čehovice na Prostějovsku dnes stojí při hlavní silnici propojující Prostějov s Kojetínem v zákrutu říčky Vřesůvky. Kdysi ovšem tato vesnice stávala o kus dále. Osudnou se jí stala třicetiletá válka.

Pomníky padlým

Čehovice patří mezi klasické vesnice položené v drobné pahorkatině vyplňující tuto část Hané. Hlavní cesta se jich dnes pouze dotýká, kdo chce obec poznat, musí odbočit a zamířit na zdejší ulicovou náves, která byla a stále je centrem života obce.

Historie Čehovic počíná rokem 1287, kdy se v listinách objevuje osoba jistého Ratmíra z Číhovic, jak se v té době této obci říkalo. Drobní majitelé vesnice se často střídali, ale mezi držiteli najdeme také například pány ze Šternberka a další významné rody. Nejdéle Čehovice přináležely k tovačovskému panství, jehož součástí se obec stala v roce 1480.

Budova fary

Až do třicetileté války si obec v pohodě žila svým životem drobných zemědělců a řemeslníků. Na jejím zdejším místě bychom ji však tehdy hledali marně. Stávala totiž jižněji, na malé vyvýšenině kopce, kterému se tady říká Stráž. Hned po bitvě na Bílé Hoře vtrhla na Moravu vojska někdejšího sedmihradského knížete Gábora Bethlena. Čehovice byly v opakovaných nájezdech vojsk zcela zničeny.

Obyvatelé se však nevzdali a vybudovali novou obec. Postavili ji však na dnešním místě. Starou obec tak už na původním místě připomíná pouze malá kaple sv. Prokopa s letopočtem 1634, kdy byla patrně vybudována. Ještě do roku 1784 se dochoval původní kostel na hřbitově, který byl opraven a sloužil do stavby nového chrámu.

Budova obecního úřadu - někdejší škola

Ani na novém místě však obec neměla na růžích ustláno. V roce 1742 vesnici vypálili Prusové. Přesto si v roce 1789 obyvatelé vystavěli uprostřed návsi zcela nový kostel sv. Prokopa, který navázal na tradici farnosti, jež zde zanikla v 17. století. Do něj byly přeneseny zvony ze starého kostela i část zdiva, které bylo rozebráno. U kostela byla zřízena kuracie, která byla v roce 1870 povýšena na farnost.

Ani v dalších letech se vsi nevyhýbala neštěstí. V letech 1820 a 1869 obec ničily požáry. Přesto už v roce 1870 vznikla v obci také škola a v roce 1884 pro ni byla postavena budova školy. Jen o pár let později zde vznikají první spolky, které výrazně obohatily společenský a kulturní život obce.

Kaple sv. Prokopa na místě staré obce

Čehovice, přestože leží v intenzívně zemědělsky obhospodařované krajině Hané, mají co nabídnout i turistům. Z památek můžeme kromě kostela a již zmíněné kapličky v polích, zmínit také kapli sv. Jana Nepomuckého, vybudovanou pravděpodobně při stavbě hřbitova v roce 1784, pomníky padlým v I. a II. světové válce či sochu sv. Antonína za kostelem. Před ním naopak stojí obnovený kříž a sloup se sochou Neposkvrněné Panny Marie z roku 1878. Svatý Florian z roku 1886 naopak hlídá rozcestí v jižní části obce a křížů a křížků je zde hned několik.

Jeden z křížů u místního hřiště

Zajímavou lokalitou je pak naučná stezka Obce Čehovice, dlouhá 3 km, která návštěvníky na šesti zastaveních seznámí nejen s historií vesnice, ale také s mokřady, které zde byly upraveny poblíž potoka Vřesůvky. Odstanete se po ní až ke kapličce na původním místě vesnice odkud je mimochodem, krásný výhled na Prostějov. Zpět se pak můžete vydat podél rybníka, kde se dá rybařit i posedět v létě u občerstvení.

autor: kbz
Spustit audio