Když nás trápí záducha

7. leden 2016

Astma je jedno z nejrozšířenějších chronických zánětových onemocnění. Říká se mu také „lapání po dechu“, dříve záducha.

Mezi základní příznaky patří náhlá dušnost a kašel, který se zhoršuje hlavně v noci. Výdechy provázejí charakteristické sípavé a pískavé zvuky, mnozí lidé si také stěžují na nepříjemný tlak na prsou.

„V současné době už se nedá říct, že by astmatiků přibývalo. Ale v posledních třiceti, čtyřiceti letech byl ten nárůst čtyřnásobný a souvisel se zhoršenou kvalitou životního prostředí. Nárůst průmyslu, dopravy, chemizace v potravinách, léků, to vše se projevilo. Jsme obklopeni tolika škodlivinami, že se člověk diví, jak to vydržíme,“ říká doc. MUDr. Jaromír Bystroň, přednosta alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc.

Nejohroženější skupinou jsou malé děti, do dvou, tří let, které nemají svůj imunitní systém ještě dokonale vybavený. A také senioři, u kterých už je imunita na nižší úrovni, slábne.

Astma není choroba, je to syndrom, charakterizuje ho několik příznaků. Především přechodná obstrukce dýchacích cest. Ta se může spontánně (sama od sebe) uvolnit, nebo se dá ovládat pomocí léků. Každý člověk je trochu jiný, ke každému astmatikovi je potřeba přistupovat individuálně.

„Doporučuji pohyb. Jezdím patnáct roků na kole a astmatu jsem se zbavila,“ napsala do studia jedna z posluchaček. A docent Bystroň ji podporuje. Díky účinným lékům je možné sportovat, mezi našimi reprezentanty máme celou řadu astmatiků, třeba Vavřince Hradilka, Tomáše Dvořáka, Kateřinu Neumannovou, Lukáše Bauera a mnohé další.

„Jízda na kole je skvělá, tím se organizmus ochlazuje, člověk musí více ventilovat. A nejlépe je jezdit v lese a příznivých podmínkách, kde toho smogu není tolik,“ dodává.

Doporučuje se také běh a plavání.Astma můžeme mít velice dobře pod kontrolou. Pacienti mají v České republice velmi snadný přístup ke specialistům, ať už to jsou pneumologové, alergologové, imunologové. Stejně tak jsou k dispozici špičkové léky.

Astmatici jsou tak buď pod úplnou kontrolou, kdy můžou dělat úplně všechno, pod částečnou kontrolou, kdy se musejí vyhýbat rizikovým situacím, anebo nejsou pod dostatečnou kontrolou, což vyžaduje pohled odborníka, který musí zjistit, proč.

autor: voj
Spustit audio