Nové Pole založil hrabě Harrach hlavně pro tkalce

2. únor 2017
Boží muka nad Novým Polem

O tom, že je Rýmařovsko drsný kraj, zejména v zimních měsících, není pochyb. Nejstarší vesnice tak vznikaly bezpečně ukryté v údolí řek a teprve mnohem později se rozrůstaly na otevřená místa na kopcích. To je také případ několika vesnic, které vznikaly na pozemcích vyčleněných vrchností. A taková je i malá osada Nové Pole.

Založení osady souvisí s nedalekou vesnicí jménem Janovice u Rýmařova. Ty v minulosti prosluly zejména jako panské sídlo, koneckonců zámek zde najdeme dodnes. Ještě před ustavením tohoto sídla však předcházela dnešnímu téměř souvislému osídlení táhnoucímu se kolem Podolského potoka ves jménem Janušov. Ta byla založena patrně někdy ve 14. století, neboť první zmínka o ní je z roku 1398. Své jméno nese díky markraběti Janovi, který byl tehdy vládcem Moravy.

Původním sídlem panství, do kterého obec patřila, byl hrad Rabštejn. Potřeba přesunu panství dolů do údolí dala podnět k výstavbě zámku v Janovicích. Ten nechal v renesančním slohu někdy v letech 1520-1530 vybudovat zástavní držitel rabštejnského panství Petr ze Žerotína. A kolem zámku vzniká i první osada – Janovice, která později dala jméno i všem, které se s ní spojily.

Rod Ederů vystřídali Harrachové

Na zámku se pak vrchnost střídala, a už v 16. století vznikaly první osady, které měly pomoci držitelům panství lépe využít pozemkový majetek. Tak například rod Ederů ze Štiavnice měl v zástavě Janovické panství v letech 1552 až 1583. Jejich jméno nese vesnice, založená mezi Rýmařovem a Janovicemi – Edrovice.

Zámek Janovice

V roce 1721 získávají vesnici Harrachové. Zejména hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach byl znamenitý hospodář, který v polovině 18. století dále rozšířil zdejší železářství a přímo v Janovicích založil proslulou plátenickou manufakturu.

V souvislosti s tím se osídlení panství rozšířilo o několik kolonií, které hrabě Harrach nechal vystavět pro tkalce ze Šluknovska, jež sem povolal. Tak vznikl v roce 1748 Harrachov. Po svém zakladateli byl pojmenován také Ferdinandov, po jeho manželce Růženě Harrachové osada Růžová, založená poblíž Janušova v roce 1757.

Nové Pole je poslední založenou janovickou osadou

Poslední z harrachovských kolonií založených v polovině 18. století je janovická osada Nové Pole (Neufeld, N. an Hochwald). Osada mě zaujala svou polohou na svahu údolíčka Novopolského potoka asi dva kilometry jihozápadně od zámku v Janovicích. Zdálo by se, že je otevřená krutým větrům ze severu, ale dávný lokátor se uměl postarat. Na sever od osady byl odpradávna les, který osadu chránil.

I přesto zde nikdy nežilo mnoho osídlenců. Nejvíce jich bylo kolem sedmdesáti. Na rozdíl od Ferdinandova či Růžové se nám Nové Pole dochovalo do dnešních dnů. Kupodivu i v pozoruhodně zachované podobě. Kromě několika původních tkalcovských chalup se dochovala i budova někdejšího hostince, v jehož stodole se prý pořádaly taneční zábavy.

Cesta přes Nové Pole zavede třeba cyklistu do krásného kraje náhorních plošin nad vesnicí. A k tomu vám na konci vesnice zamávají žlutá boží muka – jediná sakrální stavba ve vesničce. I tady ale žili lidé a žijí dodnes.