Od Pradědu na Hanou: Dominikánský klášter v Šumperku

5. březen 2013

Kláštery bývaly v minulosti centrem vzdělanosti, humanismu ale i sociální péče. Proto je ve svých zdech ráda vítala všechna větší města, tedy alespoň do doby, kdy různé názory na víru zaslepily i ty nejliberálnější měšťany a mnichy, kteří jim po staletí pomáhali.

Tak i v Šumperku velmi brzy vzniká konvent mnichů, kteří měli spolu s měšťany zajistit prosperitu nového města.

To je poprvé zmiňováno již v roce 1281. Klášter dominikánů se pak v historických pramenech objevuje jen o pár let později, v roce 1293.

Klášter byl podle řádové kroniky založen vyšehradským proboštem Janem. Je zajímavé, že se v Šumperku objevují právě dominikáni, kteří své konventy budovali zejména v královských městech.

Znamená to tedy, že předpokládali, že město bude mít před sebou skvělou budoucnost.

Klášterní areál je po staletí na stejném místě, tam kde dnes najdeme Střední zdravotnickou školu, která obývá budovy bývalého kláštera – ovšem z pozdější doby.

První klášterní budovy byly patrně dřevěné. Souvislost s léčením (a tedy se zdravotnictvím jako dnes) může mít i zmínka o prvních klášterních zahradách. Tam prý dominikáni od počátku pěstovali léčivé rostliny pro potřeby nemocných z města i okolí.

Další zajímavosti o klášteře dominikánů v Šumperku se dozvíte od Mirka Kobzy ve středu 6. března.

autor: kbz
Spustit audio