Od Pradědu na Hanou: Kostel v Branné

18. prosinec 2012

Jeden z nejkrásnějších a zároveň nejstarších kostelů v Jeseníkách najdeme v Branné. Přestože mu konkuruje mnohem větší a mohutnější hrad, je právě chrám archanděla Michaela typickým znakem městečka.

Farnost v Branné je velmi stará. V roce 1351 je připomínána jako jedna z těch, které byly přičleněny k nově vznikajícímu litomyšlskému biskupství. Vznik farnosti úzce souvisel se stavbou zdejšího panského sídla – hradu Kolštejna, které bylo vybudováno ke kontrole zemské cesty přes Ramzovské sedlo do Slezska. Toho využívala rytířská rodina Wüstehubů, kteří zde v počátcích hradu doslova řádili.

V roce 1581 se stali pány kolštejnského hradu Bruntálští z Vrbna a s nimi se postupně měnil i zdejší kostel. Bruntálští byli důslednými protestanty a tak od konce 15. století byl kostel nekatolický. Právě tento rod nechal přestavět původní hrad na renesanční zámek a i když přestavba nebyla úplně dokončena, začal se zabývat i přestavbou původního chrámu, o němž toho tedy dnes moc nevíme, na současnou renesanční stavbu.

Historií kostela archanděla Michaela v Branné se můžete projít spolu s Mirkem Kobzou ve středu 19. prosince.

autor: kbz
Spustit audio