Od Pradědu na Hanou: Kostelík v Suché Rudné

9. říjen 2012

Obec Suchá Rudná, dříve zvaná Suchý Zejf, něm. Dürrseifen, byla založe­na v polovině 16. nebo na počátku 17. století v souvislosti s rýžováním zlata na panství Bruntál.

Dřevěná kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici stojí uprostřed obce na mírném svahu, zčásti obklopena ži­vým plotem a zbytkem dřevěného plaňkového plotu. Kaple pravděpodobně pochází z roku 1720 a původně stávala v nedaleké Karlově Studánce.

Kaple Nejsvětější Trojice má podobu jednoduché obdélné roubené stavby, zakončené trojbokým závěrem, presbyterium není od lodi výrazněji odděle­no. Skromné osvětlení interiéru umožňují dvě okna, překlenutá stlačeným obloukem, v závěru bočních stěn před oltářem.

Trámový srub kostela je zvenčí obit šindelem, poměrně strmá šindelová střecha má uprostřed hřebenu nasa­zen vysoký a štíhlý osmiboký sanktusník s jednoduchou bání, která je nad makovičkou zakončena plechovým praporcem. Kaple je v současné době po opravách ve velmi dobrém stavu.

Více o její historii se dozvíte ve středu 10. října v naší rozhlasové pohlednici.

autor: kbz
Spustit audio