Od Pradědu na Hanou: Ludvíkov u Velkých Losin

18. září 2012

Odbočíme – li u zámku ve Velkých Losinách z hlavní silnice směrem na Žárovou, může to znamenat, že míříme do kopců, nebo že jsme si jen spletli cestu. Určitě ale nebudeme litovat, protože toto odbočení nás může přivést k zajímavým stavbám a dokonce i do jedné malebné, byť trošku zapomenuté osady jménem Ludvíkov.

Co člověka hned zaujme, je na pravé straně cesty monumentální stavba barokní sýpky, která po náročené rekonstrukci skutečně zdobí tuto část Velkých Losin. Budovu sýpky nechal vystavět v roce 1729 držitel panství Jan Ludvík ze Žerotína. Dnes na podobných stavbách najdemem hromosvod a složité protipožární zabezpečení. Naši předkové před sýpku raději nechali vytesat krásného sv. Floriána spoléhajíce, že jim sýpku ochrání. Dnes má stavba hromosvod i Floriánka, takže jste v ní v bezpečí.

Přímo u sýpky se pak cesta větví do tvaru "T". Budovy u této křižovatky jsou pozůstatkem někdejšího hospodářského dvora, který přináležel k losinskému zámku. Později byly využívány také k zemědělskému podnikání, takže k původním starým domům přibyly mnohé moderní a ne vždy vzhledné stavby.

Pak už nás úzká silnička zavede do Ludvíkova, kterému se německy říkalo Ludwigsthal. Ves dlouho tvořilo jen seskupení domků vzdálených asi 1,5 kilometru západně od losinského zámku, teprve ve 20. století zde začaly vyrůstat domy za mostem přes Černý potok v místě dnešního Penzionu.

Podrobnější informace o Ludvíkově vám přinese čvrteční rozhlasová pohlednice 20. září.

autor: kbz
Spustit audio